Tato železná sekera patřila některému z knížat v Kyjevské Rusi.

Tato železná sekera patřila některému z knížat v Kyjevské Rusi. | zdroj: www.archaeolog.ru


V Rusku našli vzácnou sekeru z 10. století. Zřejmě patřila knížeti z rodu Rurikovců

TÉMATA: archeologie | objevy | rusko

user-avatar

Irena Gruberová

1. 04. 2016 | 11:00

Ruští archeologové odkryli pozůstatky pohřební mohyly u vesnice Šekšovo nedaleko ruského města Suzdal. Našli v ní mimo jiné značně zkorodovanou železnou sekeru. Zjevně byla součástí mužského hrobu, v němž se bohužel nedochovaly žádné lidské ostatky. Laboratorní analýza však pod vrstvou koroze odhalila nejen stříbrem vykládané ozdoby, ale také symboly knížecí moci. Ty naznačují, že hrob musel patřit některému z knížecí dynastie Rurikovců.

Sekerka se stříbrnou intarzií je typem ceremoniální zbraně, které se začaly používat od 10. století a rozšířily se během dalších dvou století. Od běžných seker se liší právě stříbrnými ozdobami na topůrku. Na jedné straně je vyobrazen kříž, na druhé dvojzubec a na konci topůrka se nachází trojzubec s trojúhelníkem.

Dvojzubec je považován za společný obecný znak knížat z rurikovské dynastie, panující v nejstarším ruském státě – Kyjevské Rusi. Trojzubec je přímo spojován s knížaty Vladimírem Svjatoslavičem a Jaroslavem Vladimirovičem a objevuje se na jejich mincích. 

Trojzubec na konci sekery

Trojúhelník na prostředním zubu trojzubce tak možná souvisel s nějakým velmi blízkým příbuzným kyjevských knížat Vladimíra I. a Jaroslava I. Ve starých letopisech se píše, že pouze dva Rurikovci ovládali rostovsko-suzdalskou oblast na přelomu 10. a 11. století. Byl to Jaroslav a jeho bratr Boris, který Jaroslava v Rostovu vystřídal po jeho přesídlení do Novgorodu. Je tak pravděpodobné, že trojúhelník na trojzubci patřil později zavražděnému knížeti Borisovi, ale nelze to zcela dokázat. Rurik (uprostřed), zpodobněný na novgorodském pomníku tisíciletí Ruska z roku 1862.

V každém případě lze sekerku podle již zmíněných znaků datovat do konce 10. a začátku 11. století. Jde tak o jeden z nejstarších příkladů obřadních zbraní, které se našly na území dnešního Ruska. Sekerka poukazuje na přítomnost vrchní knížecí správy v centru starého ruského osídlení na severovýchodní Rusi, o které se ještě donedávna soudilo, že byla pod kontrolou místní šlechty.  

Rurikovci byli původní vládnoucí dynastií ve středověkém ruském státě, to znamená v Kyjevské Rusi, později v dílčích ruských knížectvích i sjednoceném moskevském státě. Vládli od 9. století do roku 1598. Za zakladatele dynastie Rurikovců je považován švédský viking a varjag Rurik, jenž přišel ze Skandinávie do Ruska v roce 862 a stal se knížetem Novgorodu.

 

user-avatar

Irena Gruberová

1. 04. 2016 | 11:00

Zavří­t reklamu