válkaČeskoslovenskoobjevy

V ruském Stonehenge našli kostru s podivně tvarovanou lebkou. Má něco společného s mimozemšťany?

V ruském Stonehenge našli kostru s podivně tvarovanou lebkou. Má něco společného s mimozemšťany?
Zdroj: tass.ru
+ 5 fotek+ 6 fotek

Lovce UFO nedávno vzrušila zpráva o nálezu starobylé kostry s dozadu protáhlou lebkou, kterou archeologové odkryli v Arkaimu – tajemné osadě z doby bronzové, nalézající se poblíž ruského města Čeljabinsk. Nález podle nich potvrzuje, že mimozemšťané před tisíci lety navštívili naši planetu.

tyrion 3. srpna 2015

Arkaim, označované za ruské Stonehenge, je místem obklopeným tajemnou historií, neobvyklými energetickými jevy a zvláštní světly, zjevujícími se na obloze. Teď mu přibyla další záhada – kostra, která tvarem své lebky připomíná mimozemšťana. Pro milovníky UFO další důkaz o tom, že mimozemské civilizace navštívily v minulosti Zemi.

Tyto spekulace ovšem vědci odmítají a tvrdí, že kostra patřila ženě, která žila před 2000 lety a jejíž lebka byla od útlého věku uměle zdeformována.

„Našli jsme zachovalou kostru. Nelze vyloučit možnost, že patřila ženě z kmene Sarmatů, kteří žili na území dnešní Ukrajiny, Kazachstánu a jižního Ruska,“ sdělila ruské zpravodajské agentuře TASS badatelka Maria Makurovová. „Její lebka byla prodloužena, protože bylo tradicí tohoto kmene svazovat malým dětem jejich hlavy provazy,“ vysvětlila. Z jakého důvodu se lidé z Arkaimu k těmto praktikám uchylovali, však vědci neumí zodpovědět a musí v tomto směru dál bádat.

Ti, kteří věří v mimozemské civilizace, však míní, že nic z toho, co vědci zjistili, nejde proti jejich víře. Pokud dávní lidé lebky upravovali, chtěli prý tím napodobit mimozemské návštěvníky.

Lebka je extrémně protažená dozadu.

Lebka je extrémně protažená dozadu.

Kolem existence protáhlých lebek už krouží pěkná řádka teorií. Podle jedněch byly přirozeného původu, podle druhých byly záměrně zdeformovány. Další teorie říká, že k deformaci lebky došlo až po smrti následkem vnějších faktorů. Většinou se však má za to, že se k úpravě lidské lebky přistupovalo už v dětství, kdy jsou vazivové švy ještě přizpůsobivé a pružné. Rodiče dětem upínali lebku mezi dvě dřevěné laťky, vzájemně zpevněné provazy, které se stále víc a více utahovaly. To přimělo lebku růst v požadovaném prodlouženém směru. Takto tvarovaná hlava byla buď znakem módy nebo příslušnosti ke společenské elitě.

Existují názory, že šlo o zvyky přejaté z dávných kultur, kupříkladu od bájných Atlanťanů, kteří je po velkém kataklyzmatu rozšířili do jiných částí světa, kam migrovali, tedy do Egypta a Jižní Ameriky. Ještě dnes se tato tradice tvarování lebky dodržuje v některých indiánských kmenech v Americe. Archeologické nálezy v irácké jeskyni Shanidar však prozrazují, že lebku si deformovali již neandrtálci kolem 45 000 let před Kristem.


Arkaim je archeologické naleziště nacházející se v jižní části uralské stepi v centrálním Rusku. Objeveno bylo v roce 1987 a ruská vláda pod mediálním tlakem pak upustila od plánů na zatopení této oblasti. Místo toho ji v roce 1971 vyhlásila kulturní rezervací. V době bronzové, před 4000 lety, tu vznikla osada mající již znaky raného města. Svým uspořádáním tvořila design mandaly, kde centrální čtverec obklopovaly soustředné kruhy, uvnitř kterých vybíhaly paprskovitě ulice. Podle ruského badatele G. B. Zdanoviče byli staviteli Arkaimu Árijové, kteří před rokem 2000 př. n. l. expandovali na území Předního východu (Írán, Mitanni) a severní Indie (Paňdžáb) a Pákistánu. Než město opustili, vypálili ho.
Vizualizace Arkaimu

Vizualizace Arkaimu

Další články

Zavří­t reklamu