válkaČeskoslovenskoobjevy

V Rumunsku mají kameny, které rostou a množí se, jako by byly živé

V Rumunsku mají kameny, které rostou a množí se, jako by byly živé
Zdroj: tripfreakz.com
+ 3 fotky+ 4 fotky

Země je úžasná planeta a příroda je plná divů. Patří mezi ně i rostoucí kameny, které jsou k vidění v rumunské obci Costesti. Odborníci je nazývají trovanty. Po každém dešti zvětší svůj objem a kromě toho se i samy reprodukují, jako kdyby šlo o nějakou neznámou anorganickou formu života.

Yvonne Pokorná 14. března 2017

Kameny se nacházejí v přírodním parku zvaném Muzeum trovantů. Jde o geologický unikát, zapsaný do seznamu přírodních památek UNESCO. Na zemském povrchu se trovanty objevily zhruba před šesti miliony let následkem zemětřesení a od té doby tu utěšeně rostou. Původně byly malé jen pár milimetrů a postupně dorostly do velikosti šesti až deseti metrů.

Trovanty

Trovanty

Podle geologů je příčinou jejich růstu specifické minerální složení horniny a cementace písku v součinnosti s dešťovou vodou. Trovanty obsahují pevné jádro z kamene, které je obaleno pískem. Když povrch dostatečně zvlhne, dochází k chemickým reakcím uvnitř kamene, což utváří tlak, který působí na písečný obal a vede ke zvětšování kamene.

Čím menší kámen, tím rychleji roste. Za 1200 let trovanty zvětší svůj objem zhruba o pět centimetrů. Když se rozlomí na polovinu, jsou na řezu vidět zbarvené kruhy podobné stromovým letokruhům.

Trovanty

Trovanty

Co však vědci neumí vysvětlit je to, proč se kameny rozmnožují. Na jejich povrchu se totiž vytvoří malé výrůstky, které časem odpadnou, aby mohly vést svůj vlastní “život”. Struktura nového trovantu je velmi podobná “mateřskému kameni”, má rovněž své vlastní kamenné jádro. Tento proces připomíná pučení, tedy reprodukční mechanismus některých jednobuněčných organismů. Díky tomu si vědci kladou otázku, zda trovanty nepředstavují pro lidstvo nějakou neznámou anorganickou formu života.

V Rumunsku se o těchto podivuhodných kamenech všeobecně ví přinejmenším dvě staletí, ale nikdo jim tam dlouho nepřikládal žádný význam. Trovanty často sloužily pro stavební účely. I když rostoucí kameny se vyskytují i na jiných místech světa, nikde nenajdete takovou koncentraci trovantů jako v Costesti. Dokonce si některý z malých kamenů můžete odvézt domů jako suvenýr. Lidé, kteří si ho zde zakoupili, tvrdí, že kámen se zvětšil, když jej vystavili působení vody, a někdy se dokonce “pohyboval” kolem domu, avšak jejich tvrzení není ničím doloženo.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu