Polská armáda překračuje hraniční most přes Olši a vstupuje do Českého Těšína. 2. 10. 1938.

Polská armáda překračuje hraniční most přes Olši a vstupuje do Českého Těšína. 2. 10. 1938. | zdroj: wikipedia commons


V roce 1938 okupovali Československo nejen Němci, ale také Poláci

TÉMATA: československo | 1938 | polsko | těšínsko | mnichovská dohoda | územní spory | slezsko

user-avatar

Václav Pokorný

2. 10. 2018 | 08:00

Mnichovská dohoda, podepsaná 29. září roku 1938 představiteli světových mocností, diktovala Československu odstoupení pohraničního území hitlerovskému Německu. Československá vláda diktát přijala a 1. října wehrmacht vstoupil do pohraničí. O den později této situace zneužilo Polsko a jeho armáda jako agresor 2. října 1938 obsadila Těšínsko.

Československá republika se na konci 30. let minulého století nacházela ve velmi svízelné situaci. Hitler nepokrytě usiloval o rozbití demokratického Československa. Svojí brilantní demagogií přesvědčil Velkou Británii a Francii, že bude nutné české pohraniční území odstoupit Německu a tak bude zachován mír v Evropě. 29. září podepsali naší západní spojenci s Adolfem Hitlerem v Mnichově dohodu a o den později československá vláda diktát přijala. Německá armáda bez boje napochodovala do českého pohraničí. Této osudové situace pro Československou republiku zneužilo Polsko a jeho armáda začala 2. října 1938 s obsazováním Těšínska.

Spor mezi Čechy a Poláky o oblast Těšínska, někdejšího Těšínského knížectví, se rozhořel již v roce 1918. Oba nově vzniklé státy si na území Těšínska dělaly nárok. Území bylo specifické tím, že na něm byly zastoupeny v relativně podobném poměru Češi, Slezané, Poláci a Němci. Mapa fází obsazování českého Těšínska polskou armádou v říjnu 1938

Po rozpadu Rakouska-Uherska na Těšínsku vznikl český národní výbor (Národní výbor pro Slezsko) a polský národní výbor (Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego). Polský výbor prohlásil Těšínsko za součást Polska a vojensky většinu Těšínska v noci z 31. října na 1. listopadu 1918 obsadil. Český výbor prohlásil Těšínsko za součást Československa. Napětí se stupňovalo a snaha uklidnit situaci vedla k uzavření prozatímní dohody o rozdělení Těšínska mezi oba národní výbory.

Na konec ledna 1919 Polsko naplánovalo konání voleb do polského Sejmu. V rozporu s uzavřenou dohodou se tyto volby měly konat i v Polskem kontrolované části Těšínska, kde též Polsko zahájilo odvody místního obyvatelstva do polské armády. Československý protest proti konání voleb a vojenským odvodům místního obyvatelstva jako nepřijatelném projevu státní svrchovanosti ve sporném území byl Polskem odmítnut, a Československo se rozhodlo pro vojenské řešení sporu.

19. ledna 1919 vydalo československé Ministerstvo národní obrany rozkaz k vojenskému obsazení Těšínska. 23. ledna 1919 vyzvalo Československo Polsko ke stažení polského vojska a orgánů z Těšínska. Polsko výzvu ignorovalo. Ve 13 hodin zahájila československá vojska postup ve směrech na Bohumín a Karvinou a polská armáda začala ustupovat. V 16 hodin byl již obsazen Bohumín, Orlová a po těžkých bojích i Karviná. Těšín se dostal do českých rukou  bez boje 27. ledna 1919. Polská vojska ustoupila za Vislu a bylo vyhlášeno příměří.

O rozdělení sporného území mezi oba národy poté rozhodl mezinárodní arbitrážní soud v belgickém Spa v roce 1920. O osmnáct let později 2. října 1938 porušili Poláci veškeré mezinárodní dohody a stejně jako hitlerovská vojska vstoupili jako agresoři na české území. Polské tanky v Českém Těšíně

Obsadili část Těšínska o rozloze 869 km², a to i přesto, že se nadpoloviční většina obyvatelstva tohoto území (56 % podle výsledků sčítání lidu z roku 1930)  hlásila k české národnosti.  Přibližně 30 000 Čechů a 5000 Němců bylo v době polského záboru donuceno odejít do zbytku Československa. Polština byla v anektovaném Těšínsku vyhlášena jediným úředním jazykem.

Polsku oblast Těšínska patřila necelý rok, po jeho porážce ze strany hitlerovského Německa byla oblast obsazena německou armádou a připojena jako celek ke Třetí říši.

Po druhé světové válce se hranice vrátily do stavu před polským obsazením. Letitý spor byl s konečnou platností ukončen uzavřením smlouvy o vzájemných hranicích ve Varšavě v roce 1958. Sporadické nacionalistické hlasy Poláků žádajících znovupřipojení české části Těšínska k Polsku jsou však slyšet i v dnešní době.


 

user-avatar

Václav Pokorný

2. 10. 2018 | 08:00

Zavří­t reklamu