válkaČeskoslovenskoobjevy

V roce 1938 okupovali Československo nejen Němci, ale také Poláci

V roce 1938 okupovali Československo nejen Němci, ale také Poláci
Zdroj: wikipedia commons

Mnichovská dohoda, podepsaná 29. září roku 1938 představiteli světových mocností, diktovala Československu odstoupení pohraničního území hitlerovskému Německu. Československá vláda diktát přijala a 1. října wehrmacht vstoupil do pohraničí. O den později této situace zneužilo Polsko a jeho armáda jako agresor 2. října 1938 obsadila Těšínsko.

Václav Pokorný 2. října 2018

Československá republika se na konci 30. let minulého století nacházela ve velmi svízelné situaci. Hitler nepokrytě usiloval o rozbití demokratického Československa. Svojí brilantní demagogií přesvědčil Velkou Británii a Francii, že bude nutné české pohraniční území odstoupit Německu a tak bude zachován mír v Evropě. 29. září podepsali naší západní spojenci s Adolfem Hitlerem v Mnichově dohodu a o den později československá vláda diktát přijala. Německá armáda bez boje napochodovala do českého pohraničí. Této osudové situace pro Československou republiku zneužilo Polsko a jeho armáda začala 2. října 1938 s obsazováním Těšínska.

Spor mezi Čechy a Poláky o oblast Těšínska, někdejšího Těšínského knížectví, se rozhořel již v roce 1918. Oba nově vzniklé státy si na území Těšínska dělaly nárok. Území bylo specifické tím, že na něm byly zastoupeny v relativně podobném poměru Češi, Slezané, Poláci a Němci.

Mapa fází obsazování českého Těšínska polskou armádou v říjnu 1938

Mapa fází obsazování českého Těšínska polskou armádou v říjnu 1938

Po rozpadu Rakouska-Uherska na Těšínsku vznikl český národní výbor (Národní výbor pro Slezsko) a polský národní výbor (Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego). Polský výbor prohlásil Těšínsko za součást Polska a vojensky většinu Těšínska v noci z 31. října na 1. listopadu 1918 obsadil. Český výbor prohlásil Těšínsko za součást Československa. Napětí se stupňovalo a snaha uklidnit situaci vedla k uzavření prozatímní dohody o rozdělení Těšínska mezi oba národní výbory.

Na konec ledna 1919 Polsko naplánovalo konání voleb do polského Sejmu. V rozporu s uzavřenou dohodou se tyto volby měly konat i v Polskem kontrolované části Těšínska, kde též Polsko zahájilo odvody místního obyvatelstva do polské armády. Československý protest proti konání voleb a vojenským odvodům místního obyvatelstva jako nepřijatelném projevu státní svrchovanosti ve sporném území byl Polskem odmítnut, a Československo se rozhodlo pro vojenské řešení sporu.

19. ledna 1919 vydalo československé Ministerstvo národní obrany rozkaz k vojenskému obsazení Těšínska. 23. ledna 1919 vyzvalo Československo Polsko ke stažení polského vojska a orgánů z Těšínska. Polsko výzvu ignorovalo. Ve 13 hodin zahájila československá vojska postup ve směrech na Bohumín a Karvinou a polská armáda začala ustupovat. V 16 hodin byl již obsazen Bohumín, Orlová a po těžkých bojích i Karviná. Těšín se dostal do českých rukou bez boje 27. ledna 1919. Polská vojska ustoupila za Vislu a bylo vyhlášeno příměří.

O rozdělení sporného území mezi oba národy poté rozhodl mezinárodní arbitrážní soud v belgickém Spa v roce 1920. O osmnáct let později 2. října 1938 porušili Poláci veškeré mezinárodní dohody a stejně jako hitlerovská vojska vstoupili jako agresoři na české území.

Polské tanky v Českém Těšíně

Polské tanky v Českém Těšíně

Obsadili část Těšínska o rozloze 869 km², a to i přesto, že se nadpoloviční většina obyvatelstva tohoto území (56 % podle výsledků sčítání lidu z roku 1930) hlásila k české národnosti. Přibližně 30 000 Čechů a 5000 Němců bylo v době polského záboru donuceno odejít do zbytku Československa. Polština byla v anektovaném Těšínsku vyhlášena jediným úředním jazykem.

Polsku oblast Těšínska patřila necelý rok, po jeho porážce ze strany hitlerovského Německa byla oblast obsazena německou armádou a připojena jako celek ke Třetí říši.

Po druhé světové válce se hranice vrátily do stavu před polským obsazením. Letitý spor byl s konečnou platností ukončen uzavřením smlouvy o vzájemných hranicích ve Varšavě v roce 1958. Sporadické nacionalistické hlasy Poláků žádajících znovupřipojení české části Těšínska k Polsku jsou však slyšet i v dnešní době.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu