válkaČeskoslovenskoobjevy

V Řecku našli zřejmě nejstarší verše Homérovy Odyssey

V Řecku našli zřejmě nejstarší verše Homérovy Odyssey
Zdroj: thevintagenews.com

Řečtí a němečtí archeologové objevili zřejmě nejstarší výňatek ze slavného Homérova eposu Odyssea.

Yvonne Pokorná 5. října 2018

Hliněná tabulka s vyrytým textem byla nalezena poblíž Diova chrámu v řecké Olympii na Peloponéském ostrově. Obsahuje 13 veršů ze 14. zpěvu Homérovy Odyssey, v níž její hrdina, ithacký král Odysseus, promlouvá ke svému dlouholetému příteli, pastýři Eumaiovi. Předběžné odhady nález datují do doby starověkého Říma, před 3. stoletím našeho letopočtu. V případě, že se tento odhad potvrdí, šlo by o nejstarší dosud nalezený úryvek z Homérovy Odyssey, který byl dosud v Řecku nalezen.

Nález tabulky má obrovskou hodnotu archeologickou, literární i historickou.

Nález tabulky má obrovskou hodnotu archeologickou, literární i historickou.

Celkově nejstarším záznamem slavného eposu však tento nález není. V roce 1909 našli archeologové v Egyptě papyrus se zlomky Homérovy Odyssey, pocházející ze 3. století před Kristem, tedy z období vlády Ptolemaiovců. Samotný epos však vznikl o mnoho staletí dřív.

Odyssea je vedle Iliady druhý epos, který je připisován údajně slepému řeckému básníkovi Homérovi. Jde o rozsáhlou epickou báseň psanou v daktylském hexametru, která navazuje na události vylíčené v eposu Ilias. Podle moderních výzkumů (především počítačové analýzy) se zdá, že je Odyssea Iliadou silně ovlivněna, ale že byla napsána o 50–100 let později, snad koncem 8. století př. n. l. Má 12 111 veršů rozdělených do 24 zpěvů, které se označují velkými písmeny řecké abecedy. Líčí dobrodružství řeckého hrdiny Odyssea a jeho osudy po návratu na ostrov Ithaku, kde jako vládce zanechal svou ženu Penelopu. Představuje jedno z největších literárních děl, které mělo obrovský vliv na evropskou kulturu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu