Takhle nějak mohla vypadat tajná husitská pevnost v Polsku.

Takhle nějak mohla vypadat tajná husitská pevnost v Polsku. | zdroj: www.twojejaslo.pl


V Polsku našli pozůstatky tajemné pevnosti, kde se ukrývali čeští husité!

user-avatar

Jan Kyzlink

18. 01. 2015 | 08:00

Zbytky středověkého opevnění nedávno objevili na jihovýchodě Polska. Polští archeologové tvrdí, že se tady na útěku ukrývali čeští husité.

Valy tajemné pevnosti byly objeveny nedaleko vesnice Biezdsiadka v Podkarpatském vojvodství na jihovýchodě Polska. Skryté v lesích je polští archeologové Joanna Pilszyk a Piotr Szmyd našli pomocí sofistikované laserové detekce a leteckého snímkování.

Pevnost se nalézala na vrcholku plošiny a ze tří stran byla chráněna strmými svahy. Po jejím obvodu vedly dvě řady valů vysokých přes dva metry, které byly pravděpodobně zakončené dřevěnými palisádami. Obranu posiloval ještě vodní příkop.

Přesné stáří pevnosti není známo, podle archeologů pochází pravděpodobně ze středověku. „To místo je zvláštní. Spolu s valy zaujímá jen plochu 900 metrů čtverečních. Tak malý prostor mohl pojmout jen jeden malý dům nebo obrannou věž,“ uvedl pro polská média Piotr Szmyd.

Archeologové se domnívají, že pevnost byla záměrně postavena mezi kopci, aby byla ukryta před zraky lidí. Místo, kde stála, totiž neposkytovalo panoramatický výhled do okolí, takže rozhodně nemohlo plnit funkci strážní pevnosti. Tuhle teorii podporuje i fakt, že lokalita leží daleko od hlavních řek.

Pozůstatky valů objevené v lesnatém podhůří polských Karpat.

Místní lidé nazývají odpradávna toto místo „Koci zamek“, což právě naznačuje, že by mohlo souviset s českými husity. Tento název totiž označuje tábor obehnaný vozy (v uherském jazyce „kosci“ znamená vůz, v češtině se vozu dříve říkalo také „kočár“, který řídil „kočí“). Místní legendy také hovoří o tom, že tu byl pochován spolek (konfederace) spojenců.

Podle polohy pevnosti se polští archeologové domnívají, že se tu po porážce husitství ukrývali čeští husité, kteří byli na útěku. Bohužel se však na tomto místě dosud nenašly žádné historické předměty, které by tuto hypotézu prokázaly. „Kdo, kdy a jak postavil tyhle valy zatím zůstává tajemstvím. Opevnění bylo pravděpodobně postaveno v pozdním středověku, ale datování objektu je zatím otevřenou otázkou, kterou zodpovědět může jen další archeologický průzkum,“ řekl Szmyd.

Takhle nějak mohl vypadat polní tábor husitů

Jak známo, čeští husité pořádali v roce 1433 spanilou jízdu do Polska, kde bojovali na straně polského krále Vladislav II. Jagellonského proti Řádu německých rytířů. Dostali se až k vodám Baltského moře a pak s vyplaceným žoldem a tučnou kořistí se vrátili do Čech. Po porážce v bitvě u Lipan v roce 1434 odešla část husitských bojovníků sloužit jako žoldáci do Polska. V Polsku také v letech 1445–1467 operovali bratříci, což byly vojenské oddíly složené z bývalých husitských bojovníků, kteří šířili ideje husitství na území Slovenska, Moravy, severního Rakouska a jižního Polska a budovali tam své polní tábory. Po řadě porážek, které utrpěli po nástupu Matyáše Korvína na uherský trůn, byli nuceni neustále měnit svou dislokaci. V Polsku proti husitům tvrdě zakročila církevní inkvizice, a tak od konce 15. století bylo husitství v Polsku již zcela mrtvé.

Místo nálezu


témata

user-avatar

Jan Kyzlink

18. 01. 2015 | 08:00

Zavří­t reklamu