válkaČeskoslovenskoobjevy

V Polsku existovala tajná univerzita, studovala na ní například Marie Currie

V Polsku existovala tajná univerzita, studovala na ní například Marie Currie
Zdroj: atlasobscura.com

V roce 1880 bylo Polsko rozděleno mezi Rusko, Prusko a Rakousko. V zemi bylo mimořádně těžké získat jakékoliv vyšší vzdělání, žádná z mocností totiž neměla sebemenší zájem, aby se v Polsku utvářela vrstva inteligence.

Tomáš Chalupa 1. září 2016

Situace se postupně mírně zlepšovala, nicméně zdaleka ne každý mohl studovat. Nařízením ministerstva bylo zapovězeno vysokoškolské vzdělání všem ženám. Univerzita, která by ženu ke studiu přijala, by porušila zákon.

V roce 1882 proto ve Varšavě vznikla tajná Létající univerzita. 3lo o tajné vyučování, které probíhalo v soukromých bytech. Jako vyučující se ho dobrovolně účastnili polští profesoři filozofie, historie a dalších oborů. Cílem nebylo jen udržet vzdělanost v Polsku, ale také šířit informace o polském národním dědictví a polské historii. Přednášky se konaly za největšího utajení, byty se musely často měnit. Byla vytvořena dokonce malá tajná knihovna, kam mohli lidé chodit studovat materiály.

Univerzitou prošly stovky studentů, můžů i žen. Studium samozřejmě nezahrnovalo udělení diplomu, ale přesto jeho součástí byly nejrůznější zkoušky. Zřejmě nejslavnější absolventkou této tajné univerzity byla Marie Curie-Skłodowská, která se později proslavila objevem radioaktivity, za který získala Nobelovu cenu.

Univerzita fungovala až do roku 1905, kdy se situace v Polsku změnila. Německo i Rusko, v předtuše válečného konfliktu, začaly uvolňovat restrikce, aby si získali Poláky na svou stranu. Létající univerzita však byla obnovena ještě jednou, po druhé světové válce. V dobách komunismu, podobně jako v Československu, probíhaly bytové semináře a tajná výuka. Tato druhá Létající univerzita byla ovšem úřady potlačována mnohem brutálněji, než jak tomu bylo v 19. století. Přesto přednášky probíhaly až do roku 1980, kdy se začaly poměry uvolňovat a Polsko nastoupilo cestu ke svržení komunistického režimu.

Další články

Zavří­t reklamu