válkaČeskoslovenskoobjevy

V podzemních římských katakombách byly odkryty unikátní biblické fresky z dob raného křesťanství

V podzemních římských katakombách byly odkryty unikátní biblické fresky z dob raného křesťanství
Zdroj: ancientpages.com
+ 1 fotka+ 2 fotky

Hluboko v podzemí italské metropole Říma se vine obrovský podzemní labyrint plný katakomb. Jde o podzemní chodby a prostory, vyražené v měkké hornině, které ve 2. až 5. století sloužily k pohřbívání a křesťanským bohoslužbám. K těm největším a nejstarším patří Katakomby svaté Domitilly, kde byly nedávno odkryty vzácné fresky ilustrující počátky křesťanství.

Yvonne Pokorná 25. července 2017

Katakomby svaté Domitilly jsou dlouhé přes dvanáct kilometrů a vysoké pět metrů. Leží ve čtyřech vrstvách nad sebou a obsahují na 26 250 hrobů. Tento pozoruhodný podzemní komplex nyní odkrývá některá ze svých dávných tajemství. Vědci dnes s pomocí laserové a skenovací technologie umí rekonstruovat úchvatné malby, které vrhají světlo na samé počátky křesťanství.

Restaurační práce zabraly pět let a odborníci dosud zrestaurovali deset ze sedmdesáti podzemních prostor. Mnohé z fresek jsou mimořádné. Můžeme na nich vidět biblická zpodobení Ježíše Krista a jeho apoštolů, Noemovu archu či Daniela se lvy. Proplétá se v nich pohanská mytologie s křesťanskou vírou, což svědčí o tom, že obojí bylo v rané církvi přítomné.

Rovněž tyto malby odrážejí život ve starověkém Římě. “Tyto práce ukazují náročnou cestu, kterou Římané podstoupili směrem ke své nové víře,” říká Giovanni Carru.

V řadě krypt fresky vypadaly, jako kdyby je někdo překryl. Ve skutečnosti byly ze stěn odstraněny při drancování katakomb a odneseny jako trofej v dobách středověku.

Stropní fresky zas byly po staletí zakryty tlustou vrstvou vápenatých usazenin a kouřem z olejových lamp. S použitím laserových přístrojů experti vypálili veškeré tyto nečistoty a nánosy, takže na povrch vystoupily syté barvy maleb.

Katakomby sloužily jako pohřebiště
Velmi rozšířený, ač zcela nepravdivý je názor, že křesťané se v katakombách ukrývali před pronásledováním. Katakomby však byly jednoduše podzemními pohřebišti, kde bylo tak málo místa a vzduchu, že by tam nikdo nemohl delší čas pobývat. Kromě toho byla existence křesťanských katakomb římským úřadům velmi dobře známa a stejně jako katakomby všech jiných náboženství byly považovány za posvátná a chráněná místa. Podzemní chodby se užívaly jen za účelem pohřbívání a navštěvovali je výlučně rodinní příslušníci zesnulých.

Další články

Zavří­t reklamu