válkaČeskoslovenskoobjevy

V pevnosti, kde sťali Jana Křtitele, byla nalezena rituální lázeň krále Heroda I. Ukrutného

V pevnosti, kde sťali Jana Křtitele, byla nalezena rituální lázeň krále Heroda I. Ukrutného
Zdroj: ancientpages.com

Od roku 1968 probíhají archeologické práce v Machareus, pevnosti vybudované králem Herodem na pobřeží Mrtvého moře v dnešním Jordánsku. Tým maďarských archeologů tam objevil rituální lázeň tohoto dávného vladaře.

Tomáš Chalupa 1. července 2017

Lázeň sloužila podle všeho jen královské rodině a byla používána pro rituální účely. Měla 12 stupňů a byla zásobována vodou ze speciálního rezervoáru umístěného 16 metrů pod zemí. Voda z této cisterny zavlažovala také okolní zahrady. Podobná lázeň byla objevena už dříve také v Kumránu.

Celá lázeň byla umístěna tři metry pod královským dvorem. Měla kamenný strop, který byl ale zničen za vpádu 10. římské legie pod velením Lucilla Bassuse. Ta pevnost dobyla za velkého židovského povstání, kdy se právě zde skrývali židovští válečníci.

Dva tisíce let stará citadela byla definitivně zničena generálem Gabiniem v roce 57 před naším letopočtem. Herodes na jejích troskách postavil novou pevnost, která mu sloužila jako jeho osobní palác. V pevnosti byl údajně vězněn a popraven také biblický Jan Křtitel.

Kromě lázně byly maďarským týmem nalezeny také další artefakty. Byly mezi nimi mince, zbytky římského obléhacího stroje a množství fragmentů keramiky. Maďaři také odhalili zhroucené pilíře a zdi této pevnosti.

Další články

Zavří­t reklamu