Na místě bývalého kostela se lidé dříve vzdělávali.

Na místě bývalého kostela se lidé dříve vzdělávali. | zdroj: livescience.com


V Německu byly odkryty pozůstatky starořímské knihovny

TÉMATA: archeologie | vykopávky | starověký řím | německo | knihovny | antika

user-avatar

Simona Knotková

18. 08. 2018 | 08:37

Během vykopávek v Kolíně nad Rýnem byly odhaleny základy budovy. Podle archeologů se s největší pravděpodobností jedná o starořímskou knihovnu.

Archeologický výzkum probíhá na místě bývalého protestantského kostela už od minulého roku. Zahájen byl kvůli stavbě nového komunitního střediska. Právě loni archeologové také objevili základy budovy z 2. století našeho letopočtu, o jejíž původní funkci si zprvu nebyli jistí. Nový nález však poukazuje na pozůstatky starověké knihovny.

Na místě byly odhaleny zdi s otvory o rozměrech 80x50 centimetrů. Podle Dirka Schmitze z Římsko-germánského muzea v Kolíně nad Rýnem tyto výklenky sloužily jako přihrádky pro svitky. Podobné jsou k vidění například v Celsově knihovně v Efezu, která pochází z roku 117. Nově objevená knihovna sice nebyla tak rozsáhlá jako památka sídlící v Turecku, přesto mohla odhadem obsahovat až dvacet tisíc svitků.

"Je to skutečně neuvěřitelný a fantastický objev. Minimálně se jedná o dosud nejstarší nalezenou knihovnu v Německu a nejspíše i v severozápadních římských provinciích. Podobné knihovny bychom nejspíše našli i v dalších bývalých římských městech, ale bez vykopávek to nezjistíme. Pouhé základy stavby nám první nic neříkaly. Teprve po objevení nik ve zdi nám došlo, že se jednalo nejspíše o knihovnu," sdělil v rozhovoru pro The Guardian Schmitz.

Pohled na místo vykopávek

Podle něj na knihovnu odkazuje také skutečnost, že budova byla postavena uprostřed Kolína. "Ve středu města se nacházelo tržiště nebo fórum. Bylo zde veřejné prostranství. Stavba byla postavena z velmi silných materiálů a podobné budovy obvykle bývaly určené veřejnosti," pokračuje. 

Knihovna měla v době svého provozu pravděpodobně dvě patra. Později k ní byla nejspíše přistavena postranní místnost, ve které stála podle domněnek socha Minervy, římské bohyně řemesel, umění, moudrosti a války.

Nyní má na místě vyrůst nový kostel. Základy starořímské knihovny budou ale zachovány a kromě archeologů budou přístupné také široké veřejnosti.

user-avatar

Simona Knotková

18. 08. 2018 | 08:37

Zavří­t reklamu