válkaČeskoslovenskoobjevy

V Moskvě probíhaly za morové pandemie velké nepokoje

V Moskvě probíhaly za morové pandemie velké nepokoje
Zdroj: Wikimedia Commons

První velká epidemie moru vypukla v Rusku v roce 1654 a zemřelo při ní na 700 000 lidí. Tehdy se to ještě obešlo bez protestů, ale o sto let později už začali lidé na pandemie reagovat násilně a situaci ještě zhoršovali.

Tomáš Chalupa 4. března 2021

V roce 1771 se ruská vojska vracela z bojů s Osmanskou říší a přinesla si s sebou novou epidemii moru. V Moskvě během jednoho měsíce zemřely tisíce lidí, mrtví leželi na ulicích, starosta města i s rodinou uprchl z města. Jakmile se zpráva o jeho útěku rozkřikla mezi lidmi, začaly nepokoje. K úklidu těl se pochopitelně nikdo neměl, takže tento úkol byl svěřen trestancům. Ti sice dostali speciální ochranné obleky, ale to jim moc nepomohlo a mnoho z nich na mor zemřelo.

Lidé se v panice utíkali k náboženství. Městem se šířila zvěst, že jedna konkrétní ikona chrání před morem. Byla pověšena nad městskou bránu, ale lidé k ní postavili žebřík a ve velkém ji chodili líbat, což pochopitelně změnilo kouzelné účinky ikony, a stala se tak semeništěm epidemie.

Arcibiskup Ambrož se pokusil situaci zachránit a vyhlásil zákaz shromažďování. Nařídil také gardě, aby sundala urychleně z brány onu ikonu. Jenže to vyvolalo další násilné protesty, kdy dav zamířil do Kremlu a zcela vyplenil zdejší Chudovský klášter. Ambrož se sice ukrýval v nedalekém Donském klášteře, ale byl druhého dne nalezen a zle zlynčován.

Thumbnail # Morové epidemie devastovaly Evropu několik století, co je ukončilo, se dodnes neví
Mohlo by Vás zajímat:

Morové epidemie devastovaly Evropu několik století, co je ukončilo, se dodnes neví

Kateřina Veliká nařídila zkušenému generálu Petru Jeropkinovi, aby v čele vojska zjednal v Moskvě pořádek. Jeropkin vzal 10 000 vojáků a táhl na Moskvu. Za pomocí děl potlačil všechny nepokoje, stovka povstalců zemřela v potyčkách s vojáky, asi tři stovky jich pak nechal Jeropkin popravit. Ve městě zůstaly čtyři prapory vojska a byla vyhlášena tvrdá karanténa. Ulice města se vylidnily a morová nákaza zmizela. Z dnešního pohledu je zřejmé, že zejména shromažďování kolem ikony a její líbání, stejně jako všechny možné pochody a plenění významně zhoršily pandemickou situaci ve městě a prodloužily trvání epidemie.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu