válkaČeskoslovenskoobjevy

V labyrintu pod bosenskými pyramidami objevili archeologové dva vodní tunely

+ 8 fotek+ 9 fotek

Expertní tým vedený objevitelem pyramid v Bosně Dr. Semirem Osmanagichem ohlásil po měsících tvrdé práce plné překážek další průlom. V podzemním labyrintu Ravne objevili dva nové vodní kanály s čistou vodou, které se vinou pod starobylým komplexem pyramid u bosenského města Visoko.

tyrion 19. května 2015

„Není to poprvé, co jsem našli volné úseky, kam po dlouhou dobu nevstoupila lidská noha. Je to zvláštní pocit, jaký zná každý badatel. Je to chvíle, kdy se vám plní sny,“ svěřil se na svém webu Semir Osmanagich.

Zatímco většina dosud prozkoumaných chodeb je až po strop vyplněna pískem a malými říčními kamínky, nově objevené vodní kanály jsou volné a není zde tudíž třeba provádět žádné výkopy.

Na první vodní kanál tým narazil během čištění boční chodby vedoucí k Pyramidě Slunce. Tunel je vysoký 110 až 120 centimetrů a voda zde sahá do výšky 20 až 30 centimetrů. Končí suchým dnem s oblázky a půl metru hlubokým jezírkem naplněným čistou vodou. Druhý kanál vede severovýchodním směrem a má vyšší hladinu vody – okolo jednoho metru. V některých místech výška stropu dosahuje až dvou metrů.

V některých místech sahala voda až metr vysoko.

V některých místech sahala voda až metr vysoko.

Když se tým brodil blátem a vodou, objevil také několik křižovatek se zasypanými nebo zavalenými bočními chodbami. Tunely se křížily v pravém úhlu.

Celková délka nově objevených tunelů činí 127 metrů. Vinou se zhruba 35 metrů pod povrchem země a voda v nich je čistá a nedotčená.

„Naše hypotéza, že se jedná o labyrint s bezpočtem tunelů a že pokaždé lze tudy najít volnou cestu, se tak potvrdila,“ prohlásil Osmanagich. „Chceme vyčistit tunel vedoucí na sever, směrem k bosenské Pyramidě Slunce. Musíme ještě překlenout devět metrů vody a překonat překážky na cestě ke zbylým volným chodbám,“ nastínil další plány amatérský archeolog.

Osmanagich tvrdí, že v Bosně je největší a nejstarší pyramidový komplex na světě. Pod pěti pyramidami se klikatí složitý systém chodeb a komor, který měří desítky kilometrů. Dosud se podařilo prozkoumat 1 550 metrů. Satelitní snímky pořízené georadarem v letech 2011 a 2014 odhalily, že podzemní systém vede k oběma pyramidám – Slunce i Měsíce.

Grafický vyobrazení satelitních snímků zachycených pomocí georadaru, které ukazují síť tunelů v různé hloubce pod

Grafický vyobrazení satelitních snímků zachycených pomocí georadaru, které ukazují síť tunelů v různé hloubce pod

V labyrintu se prolínají dvě kulturní vrstvy: jedna, která před více než 12 tisíci lety podzemní tunely a komory vybudovala, a druhá, která je před 5 000 lety z neznámých důvodů zasypala. Záhadou rovněž je, proč některé úseky zůstaly volné a zaplavené vodou.

Při stavbě labyrintu bylo vykopáno tisíce tun materiálu. Ten byl později použit jako stavební materiál na výrobu vysoce kvalitního betonu, kterým je obložena bosenská Pyramida Slunce.

Týmy fyziků, elektrotechniků a zvukařů zaznamenal v podzemním labyrintu unikátní elektromagnetické a akustické jevy. Ukázalo se, že zde existuje nepřetržité EMC pole 28 kHz, stejně jako ultrazvuk na stejné frekvenci. To je údajně ta nejlepší frekvence pro duchovní vývoj. Uvnitř labyrintu byla rovněž naměřena ultra nízká elektromagnetická frekvence 7,83 Hz, takzvaná Schumannova rezonance, což je nejlepší energetické pole pro všechny živé bytosti.

Kromě toho jsme v labyrintu naměřili vysokou koncentraci záporných iontů. Lékařsky je prokázáno, že negativní ionty zvyšují hladinu kyslíku v krvi, čistí atmosféru od prachu, zabíjí viry a bakterie. A nakonec, v tunelech je prostředí bez kosmického radioaktivního záření, které je všude na povrchu planety,“ shrnuje výsledky měření Osmanagich, jenž je přesvědčen, že tyto prostory byly dříve využívány k regeneraci a léčení.

Bosenská pyramida Slunce

Bosenská pyramida Slunce

Mainstreamoví archeologové a geologové však teorii o existenci pyramid v Bosně odmítají přijmout a tvrdí, že jde jen o obyčejný, zalesněný kopec s perfektně vymodelovanými svahy. Vše ostatní je podle nich jen dílem přemrštěné lidské fantazie a dobře vynášejícím archeologickým byznysem. Osmanagic však hodlá ve vykopávkách nadále pokračovat a všem skeptikům dokázat, že má pravdu.

Další články

Zavří­t reklamu