V běžném jídle se nachází stovky plastových mikročástic.

V běžném jídle se nachází stovky plastových mikročástic. | zdroj: messagetoeagle.com


V každém jídle sníme přes 100 plastových mikročástic, ukázala studie

TÉMATA: jídlo | výzkumy | odpady | plasty | životní prostředí

user-avatar

Tomáš Chalupa

23. 04. 2018 | 09:30

Lidé sice stále více řeší, co jedí, snaží se stravovat zdravě a sledují nejnovější trendy v gastronomii, ale nohy tomuto snažení podráží fakt, že každé jídlo je doslova kontaminované mikročásticemi plastů. V jedné porci člověk zkonzumuje přes stovku těchto částic, tvrdí nová studie.

Mikročástice plastu jsou součástí zemské atmosféry. Lidé produkují ohromné množství plastového odpadu, jeho částice se dostávají do ovzduší a následně zase klesají na povrch a v podstatě pokrývají celou planetu. Vědci z Heriott-Wattovy univerzity provedli jednoduchý pokus, kdy na stůl ve třech rodinách postavili v době oběda Petriho misky s lapači prachu. Po obědě bylo nalezeno v každé misce minimálně 14 plastových částic. Petriho misky jsou velmi malé, pokud by se počet přepočítal na plochu talíře, vycházelo by číslo 114 plastových částic na jedno jídlo.

Vědci došli k závěru, že každý člověk ročně sní 68 415 těchto plastových mikročástic jen tím, že jí nějaké jídlo. Vědci také zjistili, že mikročástice jsou dokonce i v uzavřených mušlích, které se podávají jako jídlo. Souvisí to zřejmě s celkovou úrovní znečištění moří. Současně ale výzkum ukázal, že více plastových mikročástic je obsaženo v běžném jídle než v mořských tvorech.

„Tento výsledek může být překvapivý pro lidi, kteří se domnívali, že více plastových mikročástic se nachází v mořských plodech a rybách,“ říká autor studie Ted Henry. „Nevíme, odkud se tyto plastové mikročástice berou, ale je zřejmé, že jsou součástí našich domovů i širokého okolí,“ dodává. Je přitom přesvědčen, že mikročástice nejsou součástí přímo kuchyní nebo nevznikají v procesu přípravy jídla, ale spíše se do něj dostávají z prachu na nábytku, kobercích a dalším vybavení domů.

Mikroplasty ale nelze zaměňovat s plastovým odpadem, který zamořuje světové oceány. V tomto případě se nebavíme o mikročásticích plastů, ale o klasickém plastovém odpadu, který v oceánech vytváří obrovské „ostrovy“ a konzumují ho vodní živočichové i mořští ptáci. V žaludku velryb nebo kormoránů jsou pravidelně nacházeny plastové odpadky, které hubí tyto živočichy. Nedávno byla objevena velryba, v jejímž žaludku bylo 30 kilogramů plastů. Lisa Svenssonová z programu OSN na ochranu životního prostředí situaci označila za planetární krizi, která ohrožuje život v mořích.

user-avatar

Tomáš Chalupa

23. 04. 2018 | 09:30

Zavří­t reklamu