válkaČeskoslovenskoobjevy

V Kapadokii se nacházejí ruiny dávného království Tuwana, co o něm víme?

V Kapadokii se nacházejí ruiny dávného království Tuwana, co o něm víme?
Zdroj: ancientpages.com

Říká se, že dějiny píší vítězové. Možná to je důvod, proč království Tuwana zcela zmizelo z dějin a ví dnes o něm jen několik historiků a odborníků. Přitom to kdysi byla velmi významná říše.

Tomáš Chalupa 23. listopadu 2017

V Kapadokii byly nalezeny zbytky dávného království nazývaného Tuwana. V 8. a 9. století před Kristem to byla významná říše, která vzkvétala pod množstvím různých králů. Bohužel do dnešní doby se dochovalo jen velmi málo jmen těchto vladařů. Samotný název království Tuwana pochází ze slova Tuwanuwa, což bylo jedno z velkých měst v oblasti Anatolie. Tuwana bylo největší a nejdůležitější království v oblasti, které vzniklo po kolapsu říše Chetitů.

Byl to klasický městský stát, kterých po zániku chetitského impéria v oblasti vznikla celá řada. Vyplnilo se tím mocenské vakuum, které po zániku říše vzniklo. Tuwana bylo největší z nich a zaujalo silnou pozici mezi Asyrskou říší a Frýgií. Království kontrolovalo a ovládalo obchodní cesty přes Anatolii a z toho pocházelo také jeho bohatství. Tuwana bylo silné království s velkou ekonomickou základnou a bohatstvím.

V Tuwaně se používalo hieroglyfické písmo zvané luvijské. Později začali obyvatelé království používat písmo Féničanů.

Království padlo za oběť rozpínavosti Asyrské říše, která je nakonec obsadila. Od těch doby byla Tuwana prakticky zapomenuta a stála i mimo zájem novodobých historiků. To se změnilo v roce 2012, když byly objeveny rozsáhlé pozůstatky tohoto království v Kapadokii. Bylo to vůbec poprvé, co archeologové narazili na přímé pozůstatky tohoto království.

Právě díky těmto nálezům mohli vědci detailněji studovat dějiny tohoto království a odkrýt mnoho detailů, které byly doposud neznámé. Vědci například zjistili, že království definitivně zmizelo poté, co stejný osud potkal i království Urartu a také Frygijskou říši. Vládcem v té době byl jistý Warpalawas II., syn krále Muhawaraniho I. O prvenství a vliv v oblasti království soutěžilo se sousedním královstvím Mushki, kterému vládl král Midas Frygijský. To vše se dozvěděli archeologové ze dvou svitků nalezených v Kermisharu.

Většina těchto jmen a království je dnes zapomenuta, ale je potřeba mít na paměti, že kdysi to byly všechno mocné a prosperující říše, které ovládaly rozsáhlá území, vedly spolu války a také obchodovaly. Byla to centra tehdejší vzdělanosti a moci. Během staletí ale známky jejich existence postupně zmizely, a tak je dnes úkolem archeologů znovu tyto říše objevovat a zkoumat jejich dějiny.

Další články

Zavří­t reklamu