válkaČeskoslovenskoobjevy

V Kambodži čekala lidi smrt jen za to, že vystudovali vysokou školu

V Kambodži čekala lidi smrt jen za to, že vystudovali vysokou školu
Zdroj: thevintagenews.com
+ 1 fotka+ 2 fotky

Za dob krutovlády Rudých Khmerů v průběhu 70. let panovala v zemi extrémní nenávist vůči intelektuálům, vzdělancům, školám, lidem s brýlemi, těm, co uměli číst, knihám, kultuře a prakticky jakékoliv formě vědění. Povolovala se jen manuální práce na poli a služba v armádě. Byly zakázány peníze a vznikla beztřídní společnost zemědělců. Nastal teror, který si vyžádal miliony mrtvých.

Tomáš Chalupa 20. ledna 2020

Khmerové pozavírali nejen všechny školy, ale také množství knihoven a dalších institucí. Učitelé, ale i v podstatě všichni lidé s akademickým titulem byli v počátcích nahnáni do věznic a také psychiatrických léčeben. Khmerové totiž hlásali bizarní teorii, že vysoká inteligence vede k psychickým onemocněním a je současně jejich příčinou, projevem i následkem. Intelektuál se poznal tak, že nosil brýle. Věznění a smrt tak čekala na každého, kdo nosil tuto pomůcku bez ohledu na to, jaký byl jeho intelekt. Stačilo mít u sebe jakýkoliv soukromý majetek mimo povolenou misku a lžíci, a člověka mohla ihned čekat smrt. Vlastnit knihu bylo vstupenkou na Vražedná pole.

Vražedná pole (Killing fields) je pojem označující místa masových vražd v Kambodži. Byla to rýžová pole, kde se pracovalo od soumraku do úsvitu a umíraly tam denně zástupy lidí. Šílený vůdce Pol Pot a jeho Khmerové nechtěli intelektuály a vzdělané lidi věznit, chtěli je převychovat nebo vyvraždit, a skutečně to dělali v naprosto nevídaném měřítku. Po celé Kambodži je na 20 tisíc masových hrobů, a to jde jen o místa, která se podařilo odhalit.

Zabito bylo v této genocidě nejméně 1 300 000 lidí, ale spíše jich bylo mnohem více, další statisíce totiž nezemřely na vražedných polích, ale v důsledku nemocí, hladovění, mučení nebo zmizely ve vězeních a nikdy se nevrátily. Populace Kambodže přitom měla jen necelých 8 milionů obyvatel, takže Khmerové tak či onak zavraždili čtvrtinu vlastního národa. Smyslem bylo ve skutečnosti zničit už v zárodku jakoukoliv opozici. Jen hloupí a nevzdělaní lidé bez škol se nechají manipulovat a ovládat a nikdy se nevzbouří. To byl smysl celého šíleného vraždění. To skončilo, až když sousední Vietnam obsadil Kambodžu a svrhl vládu Rudých Khmerů.

I po té se ale Khmerové udrželi v džungli a vedli partyzánskou válku. Ještě několikrát hnutí zesílilo, protože bylo podporováno jak Čínou, tak tajně i Spojenými státy. Samotného Pol Pota sesadili nakonec jeho spolubojovníci a odsoudili na doživotí. Pol Pot zemřel v džungli, ale jinak bylo odsouzeno za celou hrůznou kapitolu kambodžských dějin jen naprosté minimum lidí. Doživotí dostali až v roce 2018 dva představitelé režimu – hlavní ideolog Rudých Khmerů Nuon Chea a někdejší premiér Khieu Samphan. Oba starci byli odsouzeni za vraždy, mučení a genocidu vlastního národa.

Další články

Zavří­t reklamu