válkaČeskoslovenskoobjevy

V Jeruzalémě našli pečeť proroka Izajáše, záhada však trvá

V Jeruzalémě našli pečeť proroka Izajáše, záhada však trvá
Zdroj: breakingisraelnews.com

2 700 let stará hliněná pečeť nalezená v Jeruzalémě může nést "podpis" biblického proroka Izajáše. Vědci se domnívají, že hebrejský text vyražený do měkké hlíny by se dal číst takto: “náležící proroku Izajášovi”. Pokud by tomu tak bylo, šlo by o první přímý důkaz existence této biblické postavy.

Yvonne Pokorná 2. května 2018

Izraelští archeologové objevili pečeť při vykopávkách v archeologickém parku Ofel mezi Davidovým městem a Chrámovou horou v Jeruzalémě.

Jméno Izajáše (hebrejsky Ješajahu) je na pečeti patrné, chybí však horní část otisku a levá strana je poškozená. Archeologové si tak nejsou zcela jisti, zda nápis skutečně odkazuje ke starozákonnímu proroku Izajášovi, anebo jiné osobě se stejným jménem, která žila v téže době jako on.

“Našli jsme pečetní znak ze sedmého století před Kristem, kterou si mohl vyrobit sám prorok Izajáš; ležela jen deset stop od místa, kde jsme dřív objevili bulu judského krále Chizkijáše,” uvedla archeoložka Eilat Mazar. Podle ní se hliněné buly vyráběly tak, že se na lněný pytlík nebo pergamen položila hrudka vlhké hlíny a do ní byla vtisknuta pečeť. Hlína časem ztvrdla. Otisk pečeti sloužil jako podpis, doklad o přítomnosti svědků a potvrzení pravosti dokumentu.

K objevu došlo při vykopávkách jižní hradby jeruzalémské Chrámové hory.

K objevu došlo při vykopávkách jižní hradby jeruzalémské Chrámové hory.

Na vrcholu pečeti je viditelná spodní část pasoucí se laně, což lze chápat jako motiv požehnání a ochrany. V prostředním řádku pečeti je nápis v hebrejštině: לישעיה[ו] (‚náležející Izajášovi‘). Na spodním řádku jsou souhlásky nbj (נבי), ale archeologové si nejsou jisti, co to znamená. Pokud by se k nim přidalo písmeno álef (א), vzniklo by slovo „prorok“ (hebrejsky נביא, vyslov náví). Nicméně, když archeologové prozkoumali poškozenou část pečeti, nezjistili žádné stopy po tomto písmenu.

Ovšem i bez písmena álef je podle Mazarové stále možné, že slovo „nbj“ by mohlo označovat proroka, protože na některých místech Tóry se toto slovo také vyskytuje bez něj.

Stejně tak by ale mohlo jít o osobní jméno odkazující k jinému Izajášovi, jenž nebyl prorokem.

„Ať už pečeť, kterou jsme našli při vykopávkách v Ofelu, patří proroku Izajášovi, nebo ne, nic to nemění na tom, že je to jedinečný a fantastický objev,“ prohlásila Eilat Mazar.

Michelangelovo ztvárnění Izajáše v Sixtinské kapli.

Michelangelovo ztvárnění Izajáše v Sixtinské kapli.

Izajáš je jeden z významných izraelských proroků období Starého zákona. Jako období jeho působení se uvádí roky 781 – 687 př. n. l. Jeho osobě se připisuje autorství biblické Knihy Izajáš, v níž mimo jiné předpověděl příchod Ježíše Krista (pomazaného Mesiáše). Osu celého díla tvoří myšlenky odcizení. Toto odcizení pramení z toho, že lidé více než na Boha dbají na to, aby měli dostatek majetku a veškerého možného přepychu. Pro své myšlenky nebyl Izajáš příliš oblíbený u ortodoxního kněžstva a některých králů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu