válkaČeskoslovenskoobjevy

V Jeruzalémě našli 2500 let starou pečeť se jménem tajemné a na svou dobu neobyčejně mocné ženy!

V Jeruzalémě našli 2500 let starou pečeť se jménem tajemné a na svou dobu neobyčejně mocné ženy!
Zdroj: Daily Mail
+ 1 fotka+ 2 fotky

Pečeť pochází z doby, kdy ženy v Jeruzalémě neměly prakticky žádná práva a byly považované za druhořadé občany. Drobná kamenná pečeť, která se nedávno našla na parkovišti v jeruzalémském Starém městě, však dosavadní představy o ženské podřadnosti ve starověké Izraeli poněkud narušuje. Je totiž na ní vyryto hebrejskými písmeny jméno ženy. Kdo byla ona tajemná Elihana bat Gael?

Irena Gruberová 21. března 2016

Vědci zatím mají velmi málo vodítek k tomu, aby nositelku pečetě identifikovali. „Jméno Elihana se v bibli nevyskytuje a neexistují žádné další informace k identifikaci této ženy, ale fakt, že vlastnila pečeť, ukazuje na její vysoké společenské postavení,“ říká Haggai Misgav z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

Pečeť, která byla zasazena do prstenu, se používala k stvrzení podpisu dokumentů a ověřování jejich pravosti. Ten, kdo ji používal, měl právní status, což jej opravňovalo obchodovat a volně nakládat se svým majetkem. To však židovské ženy v té době dělat nemohly, jejich výhradní rolí bylo starat se o muže, rodinu a domácnost.

Pečeť s vyrytým jménem ženy

Pečeť s vyrytým jménem ženy

Pečeť byla nalezna uvnitř kamenné stavby, která zřejmě sloužila jako administrativní centrum. Spolu s ní archeologové objevili i jinou pečeť, patřící muži jménem Sa’aryahu ben Shabenyahu, a ženskou figurku symbolizující plodnost. Tyto artefakty odborníci datují do doby Prvního chrámu, kdy podle Bible král Šalamoun postavil na Chrámové hoře první židovský chrám v Jeruzalémě. „Jen zřídkakdy se najde pečeť se jménem z doby Prvního chrámu. Najít ovšem pečeť, která patřila ženě, je ale ještě vzácnější fenomén,“ okomentovali nález představitelé izraelského úřadu pro starověké památky.

Celkový pohled na archeologické naleziště.

Celkový pohled na archeologické naleziště.

V Knize přísloví se jako ideální žena popisuje ta, která zajišťuje potřeby svého muže tak, aby se on mohl plně věnovat veřejným záležitostem ve městě. Tajemná majitelka pečetě Elihana však zřejmě byla vzácnou výjimkou. „Zdá se, že si udržela práva ke svému majetku a zůstala finančně nezávislá i po svatbě, proto si ponechala jméno svého otce,“ uvedl Haggai Misgav. Připouští ovšem, že historici nemají dostatečné informace o židovském právu ve zmíněné době. Jméno Eliha je známo z jedné pečeti semitského kmene Ammonitů, kteří žili na území dnešního Jordánu. „To by mohlo ukazovat na cizí původ umělce, který pečeť vyřezal, a možná i na cizí původ Elihany, která podle všeho pocházela z východního břehu řeky Jordán,“ soudí vědec.

Další články

Zavří­t reklamu