válkaČeskoslovenskoobjevy

Objev prvního hřbitova Filištínů v Izraeli možná pomůže rozluštit biblické tajemství

Objev prvního hřbitova Filištínů v Izraeli možná pomůže rozluštit biblické tajemství
Zdroj: messagetoeagle.com

U města Aškelon našli izraelští archeologové filištínský hřbitov. Je to zatím jediný nalezený hřbitov tohoto národa, který patřil mezi největší nepřátele Židů. Pokud vám Filištíni nic neříkají, pak vězte, že jejich hvězdou těžké váhy byl jistý Goliáš. Ale i s tím to dopadlo neslavně.

Tomáš Chalupa 14. července 2016

O Filištínech se toho vědělo velmi málo a o jejich pohřebních zvycích prakticky nic. I z tohoto hlediska je tak nález mimořádně důležitý. Hřbitov byl objeven už v roce 2013, nález byl oznámen ale až nyní na speciální tiskové konferenci v jeruzalémském Rockefellerově centru. Na místě nálezu už vykopávky probíhají třicet let. Na hřbitově bylo nalezeno 210 mrtvých těl, ale zdaleka nebyl prozkoumán celý, takže je možné, že se v něm nalézá až tisíce koster. Aškelon byl hlavním městem Filištínů, takže právě toto místo přirozeně přitahovalo pozornost archeologů.

Hřbitov pochází z období mezi 8. až 11. stoletím před Kristem. Mrtví zde byli pohřbíváni v jámách spolu se svými osobními věcmi, někdy zpopelněni anebo pohřbeni v několikakomorových hrobkách. „Odkryli jsme jejich domy, odkryli jsme jejich obchodní sítě, odkryli jsme všechny aspekty jejich kultury a nyní konečně uvidíme ony lidi samotné,“ řekl k nálezu hřbitova archeolog Daniel Master. Podle něj nyní mají možnost konečně odhalit původ tohoto tajemného biblického národa.

Odkud se vlastně Filištíni vzali, se přesně neví. Připluli na lodích ke břehům Egypta ve 13. a počátkem 12. století před Kristem. Za vlády Ramsese III. byli Egypťany odraženi a usídlili se na pobřeží Levanty.

Aškelon byl významným obchodním centrem díky své poloze u moře již v době bronzové a železné, kdy jej obývalo 10 až 12 tisíc lidí, což bylo výrazně více než ve vnitrozemských městech té doby. Byl ale zničen babylonským králem Nabuchadnezarem II. v roce 604 před Kristem.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu