Dr. Michael Eisenberg s bronzovou maskou řeckého boha Pana

Dr. Michael Eisenberg s bronzovou maskou řeckého boha Pana | zdroj: www.sci-news.com


V Izraeli našli vzácnou masku chlípného bůžka Pana. Na jeho počest se v Ježíšově době pořádaly sexuální orgie

TÉMATA: archeologie | objevy | izrael | řecká mytologie

user-avatar

Jan Kyzlink

22. 03. 2015 | 07:00

Obrovskou bronzovou masku řeckého bůžka Pana našli archeologové z Univerzity v Haifě při vykopávkách v Národním parku Hippos-Sussita na východním břehu Galilejského jezera v Izraeli. Jde o jediný nález tohoto druhu na světě.

Bronzové masky o takové velikosti se zřídkakdy objevují a obvykle nezobrazují boha Pana ani jiné antické mytologické postavy. „Většina nám známých bronzových masek z helénského a římského období je miniaturních,“ uvedl šéf archeologického týmu Michael Eisenberg. To potvrdili i kurátoři z nejvýznamnějších muzeí na světě, kteří dokonce prohlásili, že s něčím podobným se nikdy nesetkali.

Izraelští archeologové objevili masku čistě náhodou, když letos v zimě zcela mimořádně prozkoumávali čedičovou stavbu, o které se domnívali, že by mohlo jít o starobylou zbrojnici s metacími strojem, neboť v její blízkosti nalezli kouli z vápence. Aby zjistili stáří stavby, zkoušeli pomocí detektoru kovů nalézt v zemi nějaké mince. Jaké však bylo jejich překvapení, když narazili na velkou hlavu s růžky a kozí bradkou! Přesně takto býval zobrazován řecký bůh lesů, pastvin, stád a pastýřů zvaný Pan, v římské mytologii později ztotožňovaný s Faunem. Byl napůl člověkem a napůl kozlem, hrával zvesela na flétnu a po lesích proháněl krásné nymfy.

Bůh Pan rád sváděl nymfy.

První otázku, kterou si odborníci hned začali klást, bylo, co tady, za hranicemi města, poblíž zbytků zbrojnice, maska boha Pana vlastně dělá. „Možná v pozdější době, v čase takzvaného míru Pax Romana, když již městský obranný systém nebyl nutný, se budova přeměnila na kultovní místo zasvěcené bohu pastýřů,“ naznačil Eisenberg. I když se nacházelo za hranicemi města, stálo u hlavní silnice a navíc Pan býval uctíván nejen v městských chrámech, ale i v jeskyních a volně v přírodě. „Protože obřady tohoto kultu zahrnovaly pití, obětování a extatické stavy včetně nahoty a sexu, konaly se často někde za městem,“ vysvětlil Eisenberg.

Znamenalo by to tedy, že Ježíš a jeho učedníci měli v oblasti svého působení poměrně nevážného a rohatého konkurenta.

user-avatar

Jan Kyzlink

22. 03. 2015 | 07:00

Zavří­t reklamu