Na dně zálivu Abúkir byly nalezeny tři antické lodě a mnoho artefaktů, mezi nimi i socha Osirise

Na dně zálivu Abúkir byly nalezeny tři antické lodě a mnoho artefaktů, mezi nimi i socha Osirise | zdroj: ancientpages.com


V egyptském zálivu Abúkir byly nalezeny vraky tří lodí z antických dob

TÉMATA: egypt | archeologie | vraky | nálezy

user-avatar

Tomáš Chalupa

5. 12. 2017 | 09:37

Tři lodě plné zajímavých archeologických artefaktů byly nalezeny na dně moře v egyptském zálivu Abúkir. Nemusí jít zdaleka o poslední nález v oblasti.

Jedna z lodí je bárka zasvěcená egyptskému bohu Osirisovi, poblíž byla objevena i jeho socha. U lodě byla nalezena také velká křišťálová hlava, nejspíše zobrazující Marca Antonia. Na místě se našlo také množství mincí z období vlády císaře Augusta.

Všechny tři lodě byly nalezeny v průběhu podmořské archeologické expedice vedené Oddělením podmořské archeologie egyptského Ministerstva pro historické památky. Na misi se podílel také evropský Institut podmořské archeologie.

Archeologové věří, že na místě naleznou daleko více artefaktů, a také předpokládají, že v oblasti průzkumu může ležet ještě čtvrtý vrak. Na místě totiž byly nalezeny zbytky keramických nádob, které mohly tvořit náklad čtvrté lodi.

Přístav Alexandrie a záliv Abúkir jsou už dlouhou dobu zdrojem cenných historických pokladů. Byly zde vyloveny nálezy z 4. - 2. století před Kristem, ale i vraky z první a druhé světové války nebo z napoleonských válek.  Pod vodou v zálivu byly nalezeny také ruiny Hérakleionu, dávného města z období vlády egyptské královny Kleopatry. Mnoho odborníků se domnívá, že v zálivu je ještě nepřeberné množství cenných historických artefaktů všech možných epoch. Egyptské ministerstvo zde proto kontinuálně vede archeologické výzkumy s cílem najít další z těchto pokladů. Nález tří lodí tak zdaleka nemusí být poslední. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

5. 12. 2017 | 09:37

Zavří­t reklamu