Pozůstatky pyramidy nalezené poblíž Snofruovy Lomené pyramidy v Dahšúru.

Pozůstatky pyramidy nalezené poblíž Snofruovy Lomené pyramidy v Dahšúru. | zdroj: dawn.com


V Egyptě objevili vchod do dosud neznámé pyramidy. Má stáří 3 700 let

TÉMATA: archeologie | objevy | starověký egypt | faraoni | pyramidy

user-avatar

Yvonne K.

6. 04. 2017 | 09:00

Egypt si na své konto připisuje další pyramidu! Její pozůstatky objevili egyptští archeologové poblíž proslulé Snofruovy Lomené pyramidy v nekropoli Dahšúru. Pochází z doby před 3700 lety, kdy v Egyptě vládla 13. dynastie.

Části pyramidy, které archeologové zatím odkryli, jsou v pozoruhodně dobrém stavu. Sestávají z chodby, která vede do nitra pyramidy, a síně sahající po jižní rampu. Na západním konci pyramidy se nachází vstup do další místnosti. V chodbě se našla deska z alabastru o rozměrech 15 x 17 cm, pokrytá deseti řádky s vyrytými hieroglyfy. Obsah těchto nápisů se nyní odborníci snaží rozluštit. Mezi posledními nálezy uvnitř pyramidy byly žulový překlad a soubor kamenných bloků. Pozůstatky pyramidy jsou staré zhruba 3700 let.

Průzkum pyramidy je zatím v samém počátku a její velikost nebyla dosud stanovena. Vzhledem k lomenému tvaru stěn by mohlo jít o první pokus postavit ve starověkém Egyptě pyramidu s hladkými stěnami

Komu pyramida sloužila?

Odborníci doufají, že právě nápisy uvnitř pyramidy pomohou odhalit, pro koho byla postavena. Podle Zahiho Hawasse, který se podílel na posledním objevu nové pyramidy v Egyptě před téměř deseti lety, by pyramida mohla patřit nějaké královské manželce, pohřbené poblíž svého manžela či syna. “Zjištění jména dosud neznámé královny by obohatilo naši historii,” poznamenal Hawass. Podle jiných odborníků mohla být pyramida postavena na počest vezíra či dokonce faraona z 13. vládnoucí dynastie. Alabastrová deska s hieroglyfickými nápisy

13. dynastie je jednou ze staroegyptských královských dynastií řazených egyptology do historického období označovaného jako Druhá přechodná doba. Tato dynastie se udržela u moci více než 150 let, přibližně v letech 1803 až 1649 před naším letopočtem. Počet faraonů v dynastii není přesně známý, ale odhady se pohybují okolo 70. Většina z nich vládla jen krátce. I když centrální moc tehdy upadala, dochované monumenty z této doby dosvědčují, že Egypt stále prosperoval.

 

user-avatar

Yvonne K.

6. 04. 2017 | 09:00

Zavří­t reklamu