válkaČeskoslovenskoobjevy

Největší důlní neštěstí v historii Česka: V dole Marie na Příbramsku našlo smrt 319 horníků

Největší důlní neštěstí v historii Česka: V dole Marie na Příbramsku našlo smrt 319 horníků
Zdroj: zpravypribram.cz
+ 4 fotky+ 5 fotek

Před 126 lety došlo k největšímu důlnímu neštěstí v historii Česka. Neopatrností jednoho z havířů rudného dolu Marie na Březových Horách u Příbrami začalo hořet a při následném požáru přišlo o život 319 havířů. Většina horníků se při požáru v dole otrávila, část z nich přímo uhořela. Po hornících zbylo 286 vdov a 961 sirotků.

Václav Pokorný 21. prosince 2018

Ve druhé polovině 19. století byl důlní revír na Březových horách u Příbrami již světoznámý. Produkoval denně 100 kg stříbra a velké množství olova. Zaměstnával 6 000 pracovníků a z vyprodukovaných kovů vykazoval až 2 milióny zlatých ročně. Tento úspěšný rozvoj přerušila až katastrofa na Mariánském dole, při níž zahynulo 319 havířů.

Psal se 31. květen roku 1892 a na pěti hlavních dolech tohoto revíru se pilně pracovalo. Jeden z havířů, Emanuel Kříž, si před vyfáráním z ranní směny v nejnižších patrech dolu Marie vyměňoval knot v dohasínajícím kahanu. Odhozený oharek však propadl sýpkou do sklepa, kde se poté vznítil. Kříž spolu se třemi kolegy vyčkal sice 15 minut, aby uhasil případný požár, když ale žádné stopy po ohni nezaznamenal, vyfárali všichni kolem 11. hodiny ranní na povrch.

Důl Marie v roce 1892

Důl Marie v roce 1892

První známky požáru byly zjištěny až o dvě hodiny později. Nastala velká panika, neboť nikdo nepamatoval požár v příbramských rudných dolech. V době neštěstí byl důl Marie hluboký 1100 metrů, měl 32 pater a většina jeho výstroje a zařízení byla dřevěná. Obzvlášť ve spodní a střední části dolu bylo dřevo velmi suché, tudíž ke vznícení oharku mohlo dojít poměrně snadno.

Oheň se nešířil jen směrem vzhůru, ale i do sousedních dolů, se kterými byl důl Marie propojen ve spodních patrech. Jedovaté plyny nejprve vnikly do dolu Františka Josefa, vzdáleného 350 metrů. Zde zemřeli první havíři.

Mnozí z horníků vůbec nevěřili zprávě dozorců o požáru a setrvali při práci, neboť se domnívali, že jde pouze o drobnou nehodu. Ti všichni zahynuli zanedlouho udušením. Horníci, kteří varování uposlechli a dostali se ke stoupacímu nebo těžnímu stroji na dole Anna, většinou přežili. Větší část horníků však čekala na těžní klece na dole Vojtěch, kde po proniknutí plynů zemřela. Kolem 15. hodiny se jedovaté zplodiny dostaly i do dolu Prokop, vzdáleného od dolu Marie asi 600 metrů.

Úpravna Vojtěšského dolu, odkud byly rovněž odváženy ostatky mrtvých horníků.

Úpravna Vojtěšského dolu, odkud byly rovněž odváženy ostatky mrtvých horníků.

V Mariánském dole plném zplodin nebylo vůbec možné provádět záchranné práce, a byl tak využit důl Františka Josefa I., Vojtěch a Anna, jimiž se zachranáři snažili své spolupracovníky a kamarády dostat ven z dosahu živlu. Jednotliví horníci nehleděli na nebezpečí ztráty vlastního života a spouštěli se statečně do hlubin. Z mužů, kteří se zachovali jako praví hrdinové, nalezli někteří v hořícím pekle sami svůj hrob.

Záchranné práce na vyvážení horníků byly přerušeny již v 19 hodin, neboť všechny doly byly zaplněny nedýchatelnými plyny a záchranářům hrozila akutní otrava a tedy smrt kysličníkem uhelnatým.

Z odpolední směny se z 836 horníků zachránilo 522 horníků, z nichž 69 vynesli záchranáři v bezvědomí. Těla obětí byla z dolu vynášena 9 dní, poslední oběť byla však nalezena až 22. září. Katastrofa si vyžádala život 319 horníků, včetně 5 záchranářů, kteří po sobě zanechali přes 286 vdov a 961 sirotků.

Pozůstalí po obětech neštěstí v areálu dolu Marie.

Pozůstalí po obětech neštěstí v areálu dolu Marie.

Viník požáru Emanuel Kříž byl pravomocně odsouzen na tři roky těžkého žaláře a k tomu mu byl nařízen čtvrtletně půst a 31. května tvrdé lůžko. Z vězení byl později propuštěn na milost. Spolu s ním byli k několika měsícům až dvou letům vězení odsouzeni i jeho tři kolegové.

Těžba v rudném dole Marie, který dosáhl hloubky 1165 metrů a celkem měl 33 pater, byla zahájena v roce 1822 a ukončena po 156 letech v roce 1978.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu