válkaČeskoslovenskoobjevy

V Čechách vznikla unikátní laboratoř pro úpravu vody. Podobné jsou jen v zahraničí

V Čechách vznikla unikátní laboratoř pro úpravu vody. Podobné jsou jen v zahraničí
Zdroj: avcr.cz
+ 1 fotka+ 2 fotky

Za Kutnou Horou, nedaleko od kostela svaté Trojice, se nachází úpravna vody, která zásobuje pitnou vodou 80 % kutnohorského okresu. Právě v tomto „vodárenském srdci” začala nyní fungovat špičkově vybavená analytická laboratoř, prozatím jediná v Česku. Vznikla díky spolupráci vědců z Akademie věd ČR a podnikatelů z Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč.

Václav Pokorný 14. listopadu 2018

„Životní prostředí se mění, a s ním také kvalita vody. Musíme hledat nové přístupy k úpravě vody, která se podle mého názoru stane nejdůležitější surovinou budoucnosti. Jsem ráda, že se v této laboratoři spojují potřeby regionu s vědeckým výzkumem,” uvedla předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová při jejím slavnostním otevření.

Datum slavnostního otevření laboratoře nebylo náhodné. Právě sem ke svaté Trojici začal před 18 lety docházet mladý doktorand Martin Pivokonský, dnešní ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. „Byla to první úpravna vody, kterou jsem viděl. To, že tu dnes otvíráme společnou laboratoř, je splnění mého snu. Díky ní si budeme moci všechny technologie vyzkoušet v praxi. Ostatně k většině zásadních poznatků jsme se dobrali čistou empirií, metodou pokus omyl,” řekl Martin Pivokonský s tím, že dnešní studenti mají malou šanci dostat se do provozu. Tato laboratoř jim tak poskytne dostatečné zázemí.

Výstavbu laboratoře, která je v podstatě poloprovozním modelem úpravny vody, finančně podpořil program Strategie AV 21 – Přírodní hrozby, Voda pro život. Využívají se zde nejmodernější technologie, jako například předozonizace vody, dávkování síranem hlinitým, alkalizace vápennou vodou, nová filtrace přes granulované aktivní uhlí a jiné.

Před nákladnými rekonstrukcemi úpraven vody dnes dávají vědci přednost důkladné diagnostice. „Na konkrétní úpravně vody trvá rok i déle trvající intenzivní výzkum spočívající nejen v laboratorním, ale také poloprovozním měření. Na základě získaných údajů je pak následně navržena optimální technologie úpravy vody pro danou lokalitu,“ přibližuje Pivokonský.

Úpravna vody

Úpravna vody

Kutnohorská úpravna vody si spolupráci s vědci z Ústavu pro hydrodynamiku velmi pochvaluje. Její odborníci se významně podíleli na tvorbě současné technologie. „Všechna zlepšení, která nám tu navrhli, fungují dokonale,” libuje si vedoucí úpravy vody Martin Navrátil, který vypočítává i zdejší bezpečnostní opatření. Jsou tu přístroje na detekci unikajícího chloru či ozonu a kromě toho se tu chovají pstruzi, kteří jsou citlivým indikátorem čistoty vody. „Služba na hlavním dispečinku je čtyřiadvacet hodin denně,” dodává.

Největším problémem všech úpraven vody je však voda sama. Její kvalita v surovém stavu, tedy před úpravou se prudce zhoršuje a dostává se mnohde na samu hranici upravitelnosti. Velmi obtížně se odstraňují zejména pesticidy a kupodivu také organické látky produkované sinicemi. Pro úpravu vody je důležité i to, z jaké výšky se voda v nádrži odebírá: při povrchu jsou sinice, v hloubce se zase vyskytuje řada rozpuštěných látek, např. mangan.

„Všichni mluví o tom, jak upravit znečištěnou vodu. Ale proč se víc nepřemýšlí o tom, jak chránit tu, která k nám do úpravny přichází? My vlastně jen pracně odstraňujeme to, co si tam sami nejdříve pustíme,” upozorňuje Pivokonský. Jako příklad uvádí aplikaci pesticidů na pole v okolí nádrží. Výjimkou však nejsou ani chybějící čistírny vody v povodí vodárenských toků.

Další články

Zavří­t reklamu