Výzkum v Burkině Faso odkryl pozůstatky sídliště kmene Kurumba.

Výzkum v Burkině Faso odkryl pozůstatky sídliště kmene Kurumba. | zdroj: messagetoeagle.com


V Burkině Faso objevili archeologové zbytky neznámého osídlení

TÉMATA: afrika | archeologie | nálezy

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 01. 2017 | 08:30

Polský archeologický tým už léta kope v západoafrické Burkině Faso. Nyní tam vědci objevili pozůstatky prastarého neznámého osídlení.

Sídliště bylo obýváno příslušníky kmene Kurumba, kteří v oblasti severní Burkiny Faso žili před několika staletími a zřejmě do země přišli ze sousedního Mali nebo Nigeru. Vědci odhadují stáří sídla na 13. – 16. století. "Burkina Faso je bílé místo na archeologické mapě Afriky i přes to, že se zde prováděly různé archeologické výzkumy," říká archeolog Krzysztof Rak z univerzity v Krakově. 

Kurumbové si po svém příchodu podmanili místní lidi zvané Berba a vytvořili si zde svou vlastní říši Lurum. V 19. století byli sami podrobeni kmenem Mossi, ponechali si však své královské zřízení.

V Burkině Faso ale byly objeveny také artefakty, jejichž stáří se odhaduje na 50 000 let a jde o jedny z nejstarších lidských artefaktů v celé zemi. Dalším nálezem byla nekropole skládající se z kamenných hald, sloužících jako hroby. Její stáří je odhadováno na 1300 let. Největší z nich je vysoká skoro dva metry. Nekropole byla původně pokládána za pozůstatek vesnice. Celé místo je nepřístupné turistům a ani místní lidé tam z pověrčivosti nechodí. Právě tam by chtěli archeologové vést další výzkum. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 01. 2017 | 08:30

Zavří­t reklamu