válkaČeskoslovenskoobjevy

V Bulharsku odkryli nejstarší prehistorické město v Evropě

V Bulharsku odkryli nejstarší prehistorické město v Evropě
Zdroj: mysteriousearth.net
+ 3 fotky+ 4 fotky

Nejstarší známé město Evropy bylo odkryto po sedmiletém maratonu archeologických vykopávek poblíž města Provadija na východě Bulharska. Solnicata – jak se toto archeologické naleziště nazývá – může být stará až 6700 let. O tisíc let tak předchází řeckou civilizaci.

tyrion 4. července 2016

Zbytky dvouposchoďových domů, městská brána a řada šachet používaných pro rituální účely – to je namátkou výčet toho, co bylo v Solnicatě odkryto. “Řeč není o městě, jako byly starověké řecké městské státy, starý Řím nebo středověká osídlení, ale o tom, co podle archeologů představovalo město v pátém tisíciletí před naším letopočtem,” uvedl Vasil Nikolov z Národního archeologického institutu v Bulharsku.

Podle jeho kolegy Kruma Bachvarovova jde o extrémně zajímavý objev díky zvláštním pohřebním pozicím a hrobové výbavě, lišící se od jiných neolitických hrobů nalezených v Bulharsku.

Zbytky masivních hradeb

Zbytky masivních hradeb

“Obrovské hradby postavené z kamenných bloků do veliké výšky okolo sídliště jsou něčím, s čím jsme se dosud při vykopávkách v jihovýchodní Evropě nesetkali,” zkonstatoval Bachvarov.

Coby dobře opevněné náboženské centrum a hlavně důležité výrobní středisko pro specializované komodity, s nimiž se široko daleko obchodovalo, tato osada se zhruba 350 obyvateli splňovala všechny podmínky, aby byla označena za nejstarší známé prehistorické město v Evropě, tvrdí bulharský archeologický tým.

Keramické nádoby

Keramické nádoby

“V době, kdy lidstvo ještě neznalo kolo a vůz, tito lidé přepravovali obrovské kameny a stavěli z nich masivní hradby. Proč? Co se za nimi skrývalo?“ ptá se Vasil Nikolov a vzápětí si odpovídá: “Sůl.“ Ve zdejším kraji se totiž nacházejí velká ložiska kamenné soli, jedna z největších v jihovýchodní Evropě. Právě v nich se těžila sůl už v šestém tisíciletí před Kristem. Dnes se sůl sice stále těží, ale před 7500 lety to mělo úplně jinou důležitost.

“Sůl byla ve starověku extrémně ceněná komodita, neboť byla jednak nezbytná pro lidský život a jednak byla od šestého tisícíletí až po šesté století před naším letopočtem používána jako prostředek směny a jako platidlo,” vysvětluje Nikolov. Podle něj obchod se solí pomáhal vytvářet nesmírné bohatství v jižní Evropě během doby měděné.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu