válkaČeskoslovenskoobjevy

V Bulharsku našli vzácný relikviář s popelem apoštola Jana. Neznámý poutník si ho přinesl z Efezu

V Bulharsku našli vzácný relikviář s popelem apoštola Jana. Neznámý poutník si ho přinesl z Efezu
Zdroj: archaeologyinbulgaria.com
+ 4 fotky+ 5 fotek

Během vykopávek u černomořského města Burgasu objevili bulharští archeologové malý olověný relikviář s popelem Jana Evangelisty, jednoho z dvanácti učedníků Ježíše Krista a autora čtvrtého biblického evangelia.

Irena Gruberová 1. dubna 2015

Relikviář byl nalezen v bazilice ze 6. století uvnitř pevnosti Rusocastro, kde archeologové provádějí výzkum již od roku 2008. Nádoba na relikvie (ostatky svatých) je sama o sobě velmi malinká, na délku měří jen 2,2 centimetry. Je ozdobena kříži a má jen jedno ouško, druhé se ulomilo a ztratilo. Ředitel Regionálního muzea historie v Burgasu Milen Nikolov to označil za jeden z nejvýznamnějších nálezů v historii Burgasu.

Šéf Muzea historie v Burgasu Milen Nikolov na nedávné tiskové konferenci

Šéf Muzea historie v Burgasu Milen Nikolov na nedávné tiskové konferenci

Relikviář pochází z doby, kdy křesťané běžně pořádali poutě do svatých zemí. „Pravděpodobně nějaký poutník z poloostrova Foros se vydal na pouť do Efezu a vrátil se nazpět s touto relikvií, kterou pak věnoval zdejší bazilice,“ řekl Nikolov. Vědci tak usuzují podle ozdob na relikviáři, které se shodují s dekorem kapslí vyráběných ve starověkém městě Efezu, které bylo v té době významným poutním centrem. „Proto si v této chvíli myslíme, že relikviář pochází z Efezu a byl zcela jistě spojen s kultem svatého Jana,“ prohlásil Nikolov. Podle něj raní křesťané apoštola Jana velmi uctívali. Bible ho líčí jako Kristem nejmilovanějšího učedníka. Svědčí o tom i fakt, že než Ježíš umřel na kříži, poprosil Jana, aby se postaral o jeho matku Marii. Svatý Jan se pak usadil ve starověkém města Efezu spolu s Kristovou matkou i Máří Magdalénou, o níž se v poslední době spekuluje jako o údajné Ježíšově družce. Jan v Efezu napsal svoji katastrofickou knihu Zjevení Janovo neboli Apokalypsu a strávil zde zbytek svého života.

San Giovanni - L'apocalisse, italský televizní film o životě svatého Jana s Richardem Harrisem v hlavní roli (2002)

San Giovanni – L’apocalisse, italský televizní film o životě svatého Jana s Richardem Harrisem v hlavní roli (2002)

Některé historické prameny uvádějí, že se křesťanští poutníci z celého světa scházeli každoročně v den Janovy smrti, tedy 8. května, u jeho hrobu v Efezu. Rozsypávali zde okvětní plátky růží, které se na druhý den prý proměnily v kouzelný prášek – manu. Ta měla moc léčit různé druhy nemocí i odvracet zlo. Někteří vědci však tvrdí, že oním zázračným práškem byl ve skutečnosti květový pyl z růží.

Tuto manu si poutníci odnášeli v relikviářích, vyráběných většinou z hlíny. Uschovávali v nich i svatou vodu a jiné látky považované za svaté. Olovo se k výrobě schránek na relikvie používalo tehdy spíš zřídka. Dosud bylo na celém světě nalezeno jen 43 olověných relikviářů pocházejících z téže doby.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu