Současná společnost skutečně míří k bodu, v němž by se Dienachovy vize mohly stát skutečností.

Současná společnost skutečně míří k bodu, v němž by se Dienachovy vize mohly stát skutečností. | zdroj: ancient-code.com


"V budoucnosti se nebude pracovat a všechno bude zdarma." Přečtěte si proroctví muže, který byl rok v kómatu

TÉMATA: budoucnost | protoctví

user-avatar

Simona Knotková

22. 07. 2018 | 12:00

Švýcarsko-rakouský učitel Paul Amadeus Dienach upadl v roce 1921 do ročního kómatu. O tom, co v něm viděl, si napsal deník, který později vyšel pod titulem Kronika budoucnosti.

Paul Amadeus Dieanach prý cestoval během kómatu časem a převtělil se do muže z roku 3906. Lidé, které potkal, byli už natolik vyvinutí, že jeho stavu rozuměli a nazývali ho jako sklouznutí vědomí. Pověděli mu o událostech lidstva mezi 21. a 39. stoletím. Mluvili ale jenom obecně a vyhnuli se popisu konkrétnějších okolností. Kdyby Dienach znal přesný chod historie, mohlo dojít k jejímu ovlivnění a vytvoření jiné minulosti.

Obálka Kroniky budoucnosti

Když se učitel v roce 1922 probudil, pustil se do psaní deníku, ze kterého vychází tyto predikce na jednotlivá období.

2000-2300

Lidstvo bojuje s přelidněním, ekonomickou nerovností, špatným měnovým systémem, nedostatkem potravin pro všechny lidi a místními válkami menšin. Pokračuje znečišťování životního prostředí. Lidé se honí za penězi a nemají čas starat se o svůj duchovní rozvoj.

2204

Byla dokončena kolonizace Marsu. Přestěhovalo se na něj 20 milionů lidí.

Osídlení Marsu na ilustrativní kresbě

 

2265

Obrovská katastrofa všechny na Marsu zabila. Lidstvo se v budoucnu už nikdy nepokusí kolonizovat Mars.

2309

V důsledku přibývajících a neřešených problémů nastala další světová válka. Velká část lidstva, jak ho známe, už neexistuje. Destrukce způsobila skoro kompletní vymření žluté a černé rasy.

2396

Velké události vedly ke konečnému založení Světového parlamentu globálního svazu národů. Parlament netvoří politici, ale vědci, technologové a humanisté, kteří byli zvoleni všemi národy. Peníze už neexistují, přírodní zdroje patří všem. Problémy s přelidněním, klimatem, zásobováním potravinami a ekologií jsou vyřešeny. Život je jednoduchý a lidé pracují čím dál méně. Znovu se začíná rokem jedna. Světový parlament je nicméně jen další formou totality a jednotlivé vlády národů proti němu po staletí vystupují. Lidé stále mají národní vědomí a nemyslí jako globální celek. Celosvětové vědomí získávají až za dvě až pět století. Stále existují nerovnosti v technologiích a majetku. Lidé jsou duševně slabí a unavení. Zvláštní temná éra končí v roce 3400.

3382

Lidstvo zaznamená nebývalou změnu. Lidé dosáhli nového stupně spirituality, která se projevuje hypervizí či hyperintuicí. Mají přístup k velkému Duševnímu světlu a Přímé vědomosti s velkou kreativní silou. Dochází k mutaci lidského mozku.

Lidská mysl se má v budoucnu dostat na zbrusu nový stupeň vývoje

3400-4000

Po tisíci letech temného období přichází nová Zlatá éra. Ve světovém parlamentu se už nenachází vědci a technokrati, ale Univerzální tvůrci. Jsou to osobnosti kombinující dovednosti filozofa, umělce, vědce, mystika a dalších. Oblečení, bydlení, jídlo, cestování, všechno je zdarma, neexistuje soukromé vlastnictví. Úspěch se už neměří vlastněním materiálních věcí, ale hlavně emocionálním, mentálním a spirituálním vývojem a sebezdokonalováním. Lidé pracují jen dva roky života, mezi sedmnácti a devatenácti lety. Na Zemi žije méně než jedna miliarda obyvatel a všeho je pro každého dostatek. Zákony společnosti se redukovaly jen na tři, protože lidé už skoro nepáchají trestnou činnost. Jsou to:

1.) Zákon o dvouleté práci.

2.) Zákon o přepravě a distribuci zboží.

3.) Zákon o porodnosti.

user-avatar

Simona Knotková

22. 07. 2018 | 12:00

Zavří­t reklamu