válkaČeskoslovenskoobjevy

„V budoucnosti se nebude pracovat a všechno bude zdarma.“ Přečtěte si proroctví muže, který byl rok v kómatu

„V budoucnosti se nebude pracovat a všechno bude zdarma.“ Přečtěte si proroctví muže, který byl rok v kómatu
Zdroj: ancient-code.com

Švýcarsko-rakouský učitel Paul Amadeus Dienach upadl v roce 1921 do ročního kómatu. O tom, co v něm viděl, si napsal deník, který později vyšel pod titulem Kronika budoucnosti.

Simona Knotkova 22. července 2018

Paul Amadeus Dieanach prý cestoval během kómatu časem a převtělil se do muže z roku 3906. Lidé, které potkal, byli už natolik vyvinutí, že jeho stavu rozuměli a nazývali ho jako sklouznutí vědomí. Pověděli mu o událostech lidstva mezi 21. a 39. stoletím. Mluvili ale jenom obecně a vyhnuli se popisu konkrétnějších okolností. Kdyby Dienach znal přesný chod historie, mohlo dojít k jejímu ovlivnění a vytvoření jiné minulosti.

Obálka Kroniky budoucnosti

Obálka Kroniky budoucnosti

Když se učitel v roce 1922 probudil, pustil se do psaní deníku, ze kterého vychází tyto predikce na jednotlivá období.

2000-2300

Lidstvo bojuje s přelidněním, ekonomickou nerovností, špatným měnovým systémem, nedostatkem potravin pro všechny lidi a místními válkami menšin. Pokračuje znečišťování životního prostředí. Lidé se honí za penězi a nemají čas starat se o svůj duchovní rozvoj.

2204

Byla dokončena kolonizace Marsu. Přestěhovalo se na něj 20 milionů lidí.

Osídlení Marsu na ilustrativní kresbě

Osídlení Marsu na ilustrativní kresbě

2265

Obrovská katastrofa všechny na Marsu zabila. Lidstvo se v budoucnu už nikdy nepokusí kolonizovat Mars.

2309

V důsledku přibývajících a neřešených problémů nastala další světová válka. Velká část lidstva, jak ho známe, už neexistuje. Destrukce způsobila skoro kompletní vymření žluté a černé rasy.

2396

Velké události vedly ke konečnému založení Světového parlamentu globálního svazu národů. Parlament netvoří politici, ale vědci, technologové a humanisté, kteří byli zvoleni všemi národy. Peníze už neexistují, přírodní zdroje patří všem. Problémy s přelidněním, klimatem, zásobováním potravinami a ekologií jsou vyřešeny. Život je jednoduchý a lidé pracují čím dál méně. Znovu se začíná rokem jedna. Světový parlament je nicméně jen další formou totality a jednotlivé vlády národů proti němu po staletí vystupují. Lidé stále mají národní vědomí a nemyslí jako globální celek. Celosvětové vědomí získávají až za dvě až pět století. Stále existují nerovnosti v technologiích a majetku. Lidé jsou duševně slabí a unavení. Zvláštní temná éra končí v roce 3400.

3382

Lidstvo zaznamená nebývalou změnu. Lidé dosáhli nového stupně spirituality, která se projevuje hypervizí či hyperintuicí. Mají přístup k velkému Duševnímu světlu a Přímé vědomosti s velkou kreativní silou. Dochází k mutaci lidského mozku.

Lidská mysl se má v budoucnu dostat na zbrusu nový stupeň vývoje

Lidská mysl se má v budoucnu dostat na zbrusu nový stupeň vývoje

3400-4000

Po tisíci letech temného období přichází nová Zlatá éra. Ve světovém parlamentu se už nenachází vědci a technokrati, ale Univerzální tvůrci. Jsou to osobnosti kombinující dovednosti filozofa, umělce, vědce, mystika a dalších. Oblečení, bydlení, jídlo, cestování, všechno je zdarma, neexistuje soukromé vlastnictví. Úspěch se už neměří vlastněním materiálních věcí, ale hlavně emocionálním, mentálním a spirituálním vývojem a sebezdokonalováním. Lidé pracují jen dva roky života, mezi sedmnácti a devatenácti lety. Na Zemi žije méně než jedna miliarda obyvatel a všeho je pro každého dostatek. Zákony společnosti se redukovaly jen na tři, protože lidé už skoro nepáchají trestnou činnost. Jsou to:

1.) Zákon o dvouleté práci.

2.) Zákon o přepravě a distribuci zboží.

3.) Zákon o porodnosti.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu