válkaČeskoslovenskoobjevy

V „britských Pompejích“ objevili nejstarší kolo. Záhadou je, co dělalo v mokřadu

V „britských Pompejích“ objevili nejstarší kolo. Záhadou je, co dělalo v mokřadu
Zdroj: Daily Mail
+ 1 fotka+ 2 fotky

Nejstarší neporušené britské kolo bylo objeveno poblíž východoanglického města Peterborough na významném archeologickém nalezišti nazývaném Fenské Pompeje. 3000 let starý artefakt je dokladem toho, že dávní Britové hledali inovativní způsoby, jak cestovat po pevnině, ač se ještě donedávna soudilo, že v té době se přepravovali výhradně po řekách.

Irena Gruberová 1. března 2016

Dřevěné kolo o průměru jednoho metru se zachovalým středem i částí nápravy pochází z doby 1 100 až 800 před naším letopočtem. Britští archeologové se shodli, že takovouto invenci by v této době vůbec nečekali. Není jisté, zda kolo patřilo k vozu taženému lidmi nebo koněm. Záhadou je, že se našlo v mokřadu u řeky, kde byly mnohem obvyklejším dopravním prostředkem čluny.

Mark Knight (v popředí) při vykopávkách.

Mark Knight (v popředí) při vykopávkách.

Podle Marka Knighta z Cambridgeské univerzity mohl být vůz používán na blízkém ostrově Whitkesea nebo na březích Peterboroughu. „Kolo mohlo být symbolem statusu,“ podotýká vědec. „Vozy mohly být něčím, s čím jste se před lidmi vytahovali, když jste projížděli okolo,“ dodává. Obyvatelé sídliště, odkud kolo pochází, měli dostatek prostředků na to, aby si mohli takový luxus dovolit. Svědčí o tom i nálezy dalších cenných předmětů, jako skleněných korálků, kovových výrobků, mečů a textilu. Našla se tu i páteř koně, který byl pravděpodobně poražen a snězen, avšak není jasné, zda byl předtím využíván jako tažná síla k vozu.

Archeologický výzkum v místě cihelného lomu, kde v době bronzové existovala vesnice s kruhovými domy stojícími na pilotech.

Archeologický výzkum v místě cihelného lomu, kde v době bronzové existovala vesnice s kruhovými domy stojícími na pilotech.

Kolo se dochovalo i po letech ve velmi dobrém stavu. Paradoxně za to může zřejmě úmyslně založený požár, který do základu vypálil vesnici s kruhovými domy stojícími na pilotech. Kolo se propadlo do říčního bahna, které je zakonzervovalo, a až nedávno, kdy hladina vody poklesla, se vynořilo na povrch. „Je to nejcelistvější, nejstarší, největší kolo ve Velké Británii,“ okomentoval nález Mark Knight.

Byť objev kola může svádět k představě o jakési primitivní formě pozemní dopravy v době bronzové, v močálovité krajině Fenlandu byly řeky těmi nejfrekventovanějšími dopravními cestami. Svědčí o tom nálezy různě velkých kánoí v okolí.

Kolo vymysleli patrně Sumerové před zhruba šesti tisíci lety, tedy někdy kolem r. 4000 př.n.l. Nejstarší dochované kolo na světě je staré přibližně 5 150 let a bylo nalezeno v roce 2002 v bažině u Vrhniki, asi 15 km od slovinské metropole Lublaně. Kola byla zprvu dřevěná, z desek spojovaných svlaky, ve střední době bronzové (2200 až 1500 př.n. l.) se už objevují lehčí loukoťová kola válečných vozů, skládaná z částí a opásaná kovovou obručí. S drobnými zdokonaleními se používala až do 20. století.

Další články

Zavří­t reklamu