Norberčanský poklad | zdroj: www.sternberk.eu


V bombě našli poklad! Kdo ho tam dal a proč?

I socha svatého, kterých jsou v České republice stovky, může skrývat výbušné tajemství. O tom se nedávno přesvědčili v obci Norberčany u Šternberku, když v podstavci sochy svatého Jana Nepomuckého našli poklad. Zapadlé vesničce to přineslo nejen pověstných pět minut slávy, ale hlavně cenné informace o její historii!

user-avatar

Emil Franz

4. 10. 2014 | 09:53

Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1751

Celé to začalo letos v létě, přesněji 27. srpna, když restaurátor Martin Parobek ze Šternberku zrovna prováděl odborný zásah v dílně, kam byla socha světce za účelem restaurování převezena. V podstavci sochy ke svému překvapení našel granát, o kterém okamžitě informoval policii.

Obsah nalezeného granátu

Přivolaní pyrotechnici převzali výbušninu k dalšímu zkoumání a nestačili se pak divit. Namísto rozbušky v něm objevili hermeticky uzavřenou skleněnou lahvičku s kovovým uzávěrem, která obsahovala písemnosti, a také plechovou krabičku, v níž bylo uloženo přibližně 20 kusů mincí různé velikosti. Nálož byla vyplněna koňskými žíněmi.

Schéma granátu

O měsíc později byla skleněná schránka na obecním úřadě v Norberčanech slavnostně otevřena. Celému aktu s velkým napětím a očekáváním přihlížela starostka obce Marie Vališová spolu s restaurátory a zaměstnanci Státního okresního archivu a Vlastivědného muzea v Olomouci.

S otevíráním schránky pomáhali starostce Marii Vališové i přizvaní pyrotechnici.

Skleněná schránka, v níž byly uloženy dokumenty.

Jak se ukázalo, nádoba obsahovala cenné prvorepublikové dokumenty ze života obce, sepsané místním učitelem s datací 20. dubna 1925. Nechyběl soupis obyvatel včetně výměry jejich polí a pozemků, ceny potravin a vzorky potravinových lístků, mincí a bankovek. 

Listiny jsou cenným dokladem o životě obyvatel obce za 1. republiky.

Součástí pokladu byl i soupis obyvatel.

Listiny nyní bude třeba vysušit a přeložit z německého jazyka, neboť v obci žili za 1. republiky jen obyvatelé německé národnosti (v 1930 jich bylo evidováno 274). Poté obec obdrží kopii všech dokumentů k založení do místní kroniky.Také mince se po zrestaurování vrátí zpět do Norberčan.

Dokument sepsaný místním učitelem v roce 1925

V nápadu svých předků hodlá obec pokračovat. „Jakmile bude socha sv. Jana Nepomuckého zrestaurována, plánuje obec umístění nové schránky do podstavce s informacemi z naší doby,“ uvádí se na stránkách města Šternberku.

Nalezené mince

Staré bankovky

Obci Norberčany, která se doposud mohla pyšnit jen barokním kostelem svatého Antonína Paduánského z roku 1675, tak brzy přibude kuriozita, kterou jen tak nějaká ves nemá. Sochu svatého s „pokladem“ pro budoucí generace! 

Kostel svatého Antonína Paduánského je dominantou Norberčic. V jejím sousedství stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

V současné době sochu sv. Jana Nepomuckého v obci nenajdete. Stále totiž leží v restaurátorské dílně.

témata

Komentáře ( )

user-avatar

Emil Franz

4. 10. 2014 | 09:53

Zavří­t reklamu