válkaČeskoslovenskoobjevy

V bitvě u Terronu českoslovenští legionáři zahnali Němce na útěk

V bitvě u Terronu českoslovenští legionáři zahnali Němce na útěk
Zdroj: wikipedia commons
+ 1 fotka+ 2 fotky

Bitva u Terronu byla bitvou 1. světové války, během níž byla do bojů v okolí městečka Terronu nasazena československá brigáda legionářů. Brigáda o síle 6000 mužů úspěšně zaútočila proti německým jednotkám a obsadila její pozice. Při následném německém protiútoku Němci použili plynové yperitové granáty. Legionáři však své pozice uhájili a projevili tak výjimečnou bojovou statečnost.

Václav Pokorný 19. října 2018

Na sklonku první světové války byla do bojů na francouzské frontě úspěšně nasazena československá brigáda. Brigádu tvořil 21. pěší pluk vzniklý v lednu 1918 v Cognacu a 22. pěší pluk zformovaný v květnu téhož roku v Jarnacu. Jádro našeho vojska tvořili legionáři se zkušenostmi ze Srbska a Ruska.

Brigáda čítající 6000 mužů měla vysokou bojovou morálku. Jejím velením byl pověřen plukovník A. Ch. Philippe a byla začleněna do 53. divize 4. francouzské armády. Úkolem tohoto vojska bylo přejít řeku Aisnu východně od Remeše, vlomit se do nepřátelských německých opevnění a připoutat veškeré německé zálohy. Tím měl být umožněn útok americké 1. armády v prostoru Buzancy le Chesne, což mělo rozvrátit celou německou obranu v oblasti řeky Mázy.

Trosky obce Terron. Na snímku Mariánská ulice. Foto sbírka VHÚ

Trosky obce Terron. Na snímku Mariánská ulice. Foto sbírka VHÚ

Československá brigáda zahájila útok na německé pozice 18. října v ranních hodinách. Dva dny nato se 21. pěšímu pluku podařilo obsadit vesnici Terron-sur-Aisne a proniknout k pásmu německé obrany na návrších nad řekou. Další postup našich jednotek mohl znamenat pro německou armádu katastrofu, proto se Němci snažili stůj co stůj zahnat spojenecké síly zpět za řeku. Přisunuli posily a 21. října přešli do útoku. Podnikli tři protiútoky, a to i za pomocí yperitových granátů, při kterých se 1. prapor 21. pěšího pluku sice výtečně bránil, ovšem při třetím útoku byl vytlačen. Do bojů však zasáhl II. prapor 21. pěšího pluku a německá vojska se podařilo zahnat na útěk dříve, než stihli dobyté území znovu obsadit.

I ostatní československé pluky si počínaly výtečně. 22. pěší pluk sváděl urputné boje u vesnice Chestres a i jemu se podařilo obsadit německé pozice a donutit Němce k povolání záloh. Jednotky zde nasazené svůj úkol splnily, když vázaly zálohy, které Němcům chyběly při útoku amerických vojsk.

Památník padlým vojákům ve francouzském městečku Terronu.

Památník padlým vojákům ve francouzském městečku Terronu.

Výkon československých vojáků byl vysoce hodnocen a vyzdvihl ho i velitel 4. francouzské armády generál Henri Gouraud. Dalším důstojníkem, který ocenil hrdinství svých mužů, byl velitel 22. československého střeleckého pluku, francouzský podplukovník A. Gardan, který poděkoval příslušníkům svého pluku slovy: „Na této francouzské půdě, z níž jste učinili svou druhou vlast, svedli jste v červáncích své nezávislosti první boje… Odpověděli jste na výzvu své české vlasti… Byli jste nádherní! Jsem na vás hrdý!“

Urputností, nasazením i oběťmi se boje v trojúhelníku Terron-Chestres-Vouziers vyrovnaly legendární bitvě československých legií u Zborova. Celkové československé ztráty u Terronu, Chestres a Vouziers během krvavých a tvrdých bojů od 18. do 30. října 1918 činily: 183 mužů padlých, z toho 9 důstojníků, 876 mužů zraněných a 69 nezvěstných, pravděpodobně padlých.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu