válkaČeskoslovenskoobjevy

V Bibli se nepíše o jednorožcích, špatně jsme to přeložili

V Bibli se nepíše o jednorožcích, špatně jsme to přeložili
Zdroj: ancientpages.com

Jednorožec je mýtické zvíře, které fascinuje lidi už po celá staletí. Mluví se o nich v mnoha knihách a znají je kultury po celém světě. Ovšem v Bibli se o nich nepíše, přestože jsme si mysleli, že ano. Za vše může pradávná chyba egyptských učenců.

Tomáš Chalupa 20. května 2018

O jednorožcích psali už antičtí řečtí autoři. Znali je také Vikingové, kteří dokonce prodávali jejich rohy Evropanům (ve skutečnosti byly falešné). Ve středověku byl jednorožec symbolem čistoty a panenství. Věřilo se také, že jejich roh má magické vlastnosti a dokáže léčit nemoci.

Sedmkrát je jednorožec zmíněn také v Bibli, posvátné knize křesťanů. Konkrétně se o něm píše ve Starém zákoně. Jenže je to celé trochu jinak. Starý zákon byl původně napsán v hebrejštině. V roce 250 před Kristem nařídil Ptolemaios II., aby 72 starších učenců přeložilo posvátné hebrejské texty do řečtiny. Při překladu učenci narazili několikrát na slovo Re´em, což mělo být posvátné zvíře.

Re´em je označení pro přímorožce – druh africké antilopy vyznačující se dlouhými rovnými rohy. Ovšem překladatelé byli zmateni popisem zvířete ve Starém zákoně, který jim spíše připomínal bájného jednorožce.

Dnes se má za to, že v původním textu byly skutečně zmiňováni přímorožci, a nikoliv jednorožci. Ptolemaiovi učenci udělali v překladu chybu a ta se pak dále vyskytovala v dalších překladech Starého zákona.

Přímorožci jsou antilopy, které kdysi obývaly nejen Afriku, ale také Arabský poloostrov a vyskytovaly se v ohromných počtech i na celém Blízkém východě. Už za Ptolemaiových časů ale začaly jejich populace klesat a dnes jsou na mnoha místech vyhubeny. Přímorožci obývají křovinaté oblasti, stepi a polopouště. Špičaté, vrubované rohy mají obě pohlaví.

Jenže o přímorožcích se prakticky neví, zatímco sláva jednorožců je téměř nesmrtelná. Hnali se za nimi středověcí rytíři, vyhlížely je panny na hradech, aby jim svými kouzly přinesly ženicha, objevovali se v bájích a legendách. Zájem o ně by možná byl daleko menší, kdyby kdysi starověcí překladatelé neudělali chybu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu