válkaČeskoslovenskoobjevy

V Bernu stojí Kindlifresserbrunnen – socha pojídající dítě. Co přesně symbolizuje, se neví

V Bernu stojí Kindlifresserbrunnen – socha pojídající dítě. Co přesně symbolizuje, se neví
Zdroj: allthatisinteresting.com

Není to moc pěkná socha a vlastně nikdo neví, proč v Bernu stojí. Ne, že by neexistovalo mnoho teorií, právě naopak. Která je ta pravdivá, je ale těžké rozhodnout.

Tomáš Chalupa 9. dubna 2019

Kindlifresserbrunnen je groteskní obluda pojídající dítě. Proč zrovna takovou věc chtějí mít obyvatelé Bernu na svém náměstí? Ví se, že byla postavena v roce 1546 jako fontána. Jejím ústředním motivem je jakýsi ogr, kterému z úst čouhá polovina dětského tělíčka. Další děti si nese s sebou a zjevně mu také mají posloužit jako svačinka.

Jedna z teorií říká, že socha měla sloužit jako varování před Židy, kteří se hojně usidlovali v tomto švýcarském městě. Ve středověku se občas tradovalo, že tajemné kabalistické obřady obsahují mimo jiné i oběti dětí s prvky kanibalismu. Je to samozřejmě nesmysl, ale v 16. století byli schopní lidé věřit lecčemus. Teorii podporuje to, že klobouk na hlavě ogra je podle historiků Judenhut, tedy speciální klobouk, který museli Židé nosit mimo ghetto.

Zcela jiná teorie říká, že jde o vyobrazení antického Titána Krona. Kronos byl otcem pozdějších antických bohů. Obával se, že ho jeho děti svrhnou z jeho trůnu, a tak je raději pozřel. Unikl jen Zeus, který později své sourozence osvobodil u otcova břicha. A společně pak Titány skutečně svrhli, takže obavy Krona se v jistém smyslu vlastně naplnily. Kronos byl ve středověku zobrazován poměrně často a téměř vždy šlo o velmi znepokojivé výjevy.

Nebo by Kindlifresserbrunnen mohl být také vyobrazením bratra vévody Berchtolda, zakladatele města Bern. Bratr byl prokazatelně šílený a ke své duševní poruše údajně přišel díky tomu, že jej neustále ve všem převyšoval a zastiňoval jeho mladší sourozenec. Zuřivý a vzteklý pak bloudil ulicemi Berna a pojídal děti.

A konečně by to snad mohl být také Krampus, napůl kozel a napůl démon, který chodí ve společnosti Santa Clause. Zatímco Santa obdarovává hodné děti, Krampus straší a odnáší ty zlé. U nás stejnou funkci plní čert.

Ať už je Kindlifresserbrunnen cokoliv, obyvatelé Bernu jej mají rádi a stal se jedním ze symbolů města.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu