válkaČeskoslovenskoobjevy

V Athénách mohli občané ve volbách vyloučit člověka na 10 let z města

V Athénách mohli občané ve volbách vyloučit člověka na 10 let z města
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 3 fotky+ 4 fotky

V 5. století před naším letopočtem praktikovali obyvatelé Athén takzvaný ostrakismus. Slovo, které přeneseně používáme i dnes, znamenalo lidovou volbu nad osudem konkrétního člověka. Kdo byl volbou ostrakizován, na 10 let musel opustit Athény.

Tomáš Chalupa 9. června 2021

Ostrakizace vychází z řeckého slova ostrakon označující „střep hliněné nádoby“. Tyto střepy sloužily jako volební lístky.  Na střep mohl každý člověk napsat jméno jiného člověka, kterého by rád viděl za branami města. Zvyk zavedl v 5. století před naším letopočtem athénský státník Kleisthenés jako pojistku proti každému, kdo by se chtěl stát tyranem (samovládcem). Tímto způsobem se Athéňané zbavili například obou synů tyrana Peisistrata.

Thumbnail # Staří Řekové vynalezli divadlo a pak toho hořce litovali
Mohlo by Vás zajímat:

Staří Řekové vynalezli divadlo a pak toho hořce litovali

Reálně probíhalo vše tak, že v lednu každého roku byli lidé v Athénách tázáni, zda chtějí uspořádat střepinové volby. Většinou kolem toho probíhaly velké marketingové kampaně (řečeno dnešní terminologií), které měly obyvatele přesvědčit, že je potřeba zbavit se toho či onoho politika. Mezi občany byla také distribuována ostraka, tedy ony střepy či keramické kroužky, na něž se vyrývala jména nežádoucích osob. Ostraka se pak vhazovala do uren ve speciální části agory, kde je pak určení lidé třídili na hromádky a počítali. Pokud někdo obdržel  6000 hlasů, mohl si dotyčný „balit kufry“.

Thumbnail # Idioti v antických Athénách volit nemohli
Mohlo by Vás zajímat:

Idioti v antických Athénách volit nemohli

Samotný trest nebyl nijak krutý, dotyčný měl deset dní na to, aby si připravil věci a odešel i se vším majetkem, který byl schopen pobrat. Nemovitosti mu nebyly zabaveny, ostrakismus znamenal jen nutnost opustit město, žádný další trest již nenásledoval. Ovšem s jednou výjimkou – pokud se někdo vrátil do Athén dříve, byl okamžitě zabit. Kdo se vrátil po deseti letech, byl považován za bezúhonného občana se všemi právy a s neposkvrněnou ctí.

Za dobu používání ostrakismu bylo takto vysláno za hranice města na 20 osob. Poslední, kdo byl ostrakizován, byl jistý Hyperbolos, který byl považován za lháře a demagoga. Pokud bychom tato kritéria uplatňovali dnes, zřejmě by za hranicemi země skončilo mnoho našich předních politiků.

Další články

Zavří­t reklamu