Sůl byla v antice velmi vzácná komodita, pomáhala rozvoji měst a vedly se o ni války.

Sůl byla v antice velmi vzácná komodita, pomáhala rozvoji měst a vedly se o ni války. | zdroj: ancientpages.com


V antickém Římě téměř platilo "sůl nad zlato", její cena byla ohromná

TÉMATA: sůl | antika | řím

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 11. 2018 | 10:30

Chlorid sodný, lidově zvaný sůl. Dnes naprosto běžná věc, kterou dostanete v každém obchodě. A jak víme z pohádek, bez soli se nedá vařit, dává jídlu chuť. V antickém Římě byla ovšem sůl vzácností. Měla stejnou hodnotu jako zlato a někdy se používala jako platidlo.

Plat vojákům se dával v soli zejména v raném počátku římské říše. Od toho je odvozeno i anglické slovo „salary“, což znamená plat a je podobné slovu „salt“, tedy sůl. Tato vzácná komodita byla ostatně jedním z hlavních důvodů, proč Římané tak intenzivně stavěli cesty. Jak se rozrůstala populace v metropoli, bylo nutné ji zásobit solí a ta musela být přepravována ze vzdálených končin impéria. Cesty proto byly nezbytné. Jedna z nich se jmenovala Via Salaria, tedy solná cesta. Vedla od solných pánví u ústí  řeky Tibery až do Říma.

Solnicata v dnešním Bulharsku je jedno z nejstarších měst v Evropě. Vzniklo v místě, kde byl původně jen solný důl, který solí zásoboval celý Balkán. Kolem dolu vyrostla celá prosperující aglomerace. Se solí obchodovali náruživě Balkánci, ale také Řekové. Ti solí platili zejména za otroky. Z těch dob existuje rčení, že „nemá cenu ani své soli“. A i u nás se někdy místo "platit" říká "solit". 

Sůl se stala příčinou mnoha sporů i ekonomických válek. Kde byla sůl, tam se dařilo dobře, kde jí byl nedostatek, tam města upadala. Když Napoleon prchal z Ruska a svou armádu nechal za sebou, jeho stateční vojáci hynuli jako mouchy. Nejen kvůli mrazu, ale proto, že neměli sůl a trpěli podvýživou. Navíc nedostatek soli způsoboval, že jejich těla byla méně odolná vůči nemocem. Sůl samozřejmě nebyla hlavní ani jedinou příčinou zkázy Napoleonovy armády, ale byla jedním z řady faktorů.

Naopak takové město Liverpool by možná dodnes bylo jen obyčejnou anglickou vesnicí, kdyby nemělo ve středověku své solné doly. Vývozem soli město ohromně zbohatlo a začalo se rychle rozrůstat. Benátky zase vedly s Janovem tzv. solnou válku. Benátky zvítězily a udržely si kontrolu nad obchodem se solí.

Mnohé názvy anglických obcí končí na koncovku wich. Například Sandwich nebo Norwich. Koncovka znamenala, že v daném místě se vyskytuje zdroj soli.  

Význam soli přetrval až do dnešních dnů. Samozřejmě kvůli soli už se nevedou války a solný důl není automaticky zárukou prosperity, ale i dnes u nás vítáme hosty chlebem a solí, což je mimochodem zvyk, který používá mnoho jiných kultur. Někteří solí prahy svých dveří, aby měli další rok štěstí. I takový Nelson Mandela, když se ujímal vlády, prohlásil: "Ať je práce, jídlo, voda a sůl pro každého."

témata

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 11. 2018 | 10:30

Zavří­t reklamu