válkaČeskoslovenskoobjevy

V antice vynalezli kulaté mince, aby zabránili podvodům

V antice vynalezli kulaté mince, aby zabránili podvodům
Zdroj: ancientresource.com

Víte, proč jsou mince kulaté? Odpověď leží v daleké historii, kdy mince byly hlavním platidlem v mnoha prastarých říších. Společně s rozvojem měn kvetly i nejrůznější podvody s nimi, a vládci tak hledali cesty, jak tyto aktivity omezit. Kulatý tvar mincí byl jedním z těchto bezpečnostních opatření.

Tomáš Chalupa 9. dubna 2018

Mnoho antických mincí bylo kulatých, ale zdaleka ne všechny. V Číně měly mince nejrůznější tvary, v Japonsku se používaly trojúhelníkové mince nebo kulaté mince s otvorem uprostřed. Historici se stále neshodnou na tom, kdo a kdy vynalezl první kulatou minci. V historických záznamech se s kulatými mincemi jako platidlem setkáváme až v 5. a 6. století před Kristem. Podle řeckého dějepisce Herodota se kulaté mince poprvé používaly jako platidlo v Lýdii v dnešním západním Turecku. Naopak Aristoteles píše, že první kulaté mince nechala razit manželka krále Midase Damodice.

Co mohou archeologové potvrdit, je to, že v Lýdii se razily mince vyrobené ze směsi zlata a stříbra, zvané electrum. Lýdijské mince měly ovšem oválný a nikoliv kruhový tvar. Měly rytiny pouze na jedné straně, druhá byla pokrytá jen malými důlky. Tuto metodu od Lýdijců převzali i Řekové. A vylepšili ji právě tím, že mincím dali zcela pravidelný kruhový tvar. Od Řeků se pak tato technologie ražby mincí šířila do dalších oblastí světa.

Byli to Římané, kteří velmi rychle poznali výhody kulatých mincí. Pochopili, že mohou být velmi výhodným nástrojem propagandy. Lidé, kteří žili daleko od Říma, neměli vždy čerstvé informace o politických změnách v centru říše. Když se na mincích objevil nový portrét, lidé věděli, že na trůně v Římě sedí nový císař a ten starý je nejspíš mrtev.

To, že mince neměla rohy, také odrazovalo od jejich osekávání. To se v antice masivně dělo a šlo o velký problém, protože platidlo ztrácelo neustále na hodnotě zásahy podvodníků. Ti se snažili osekat z mincí malé části drahého kovu a tím se obohatit. Udělali to tak šikovně, že si toho často nikdo nevšiml, zejména, když jimi platili v rušné hospodě nebo v přítmí nějakého bazaru. U kulatých mincí to nebylo možné, což byla zlá zpráva pro podvodníky. Každý zásah do nich byl velmi dobře vidět. Bylo jasné, že kruhový tvar mincí je po všech stránkách nejvhodnější a od dob Říma už šlo o dominantní způsob jejich ražby.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu