Zahradní poustevníci zažívali své zlaté období v 18. století v Anglii.

Zahradní poustevníci zažívali své zlaté období v 18. století v Anglii. | zdroj: allthatsinteresting.com


V 18. století mělo mnoho zahrad své vlastní poustevníky, měsíce se nemyli

TÉMATA: anglie | poustevníci | zahrady | příroda

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 06. 2019 | 10:00

U nás máme trpaslíky na zahradách dodnes, byť jsou považováni za cosi dekadentního. V Anglii a dalších zemí měli své místo poustevníci, ovšem živí.

Než byli nahrazeni právě nejrůznějšími keramickými figurkami, tak se na mnoha zahradách vyskytovali skuteční lidé coby poustevníci. Bylo je lehké poznat hlavně podle specifických obleků s rostlinnými prvky a ornamenty. Jak vlastně vznikl kult zahradních poustevníků?

V Anglii lidé 18. století rádi ukazovali své bohatství, ale také patřilo k jevům romantismu vyhledávat samotu a přírodu. Pokud si někdo mohl dovolit platit na své zahradě poustevníka, dával tím na odiv obě dvě tyto vlastnosti – tedy zálibu v samotě a bohatství.

Právě bohatí šlechtici vlastnili ohromné pozemky, na kterých budovali parky a zahrady a do nich umisťovali poustevníky. Poustevník byl vyjádřením melancholie a celkové povznesenosti svého pána nad běžné starosti života. Takový poustevník ovšem musel splňovat mnohá kritéria. Kromě nejrůznějších duchovních aspektů, jako byla láska k přírodě, moudrost a již zmíněná melancholie, musel být také ochoten se dlouhé měsíce obejít bez koupele a jeho strava byla řekněme velmi chudá.

Poustevníci žili buď v jeskyních nebo malých chýších v nějakém zajímavém a klidném zákoutí zahrady. K jejich povinnostem patřily také nejrůznější drobné zahradnické práce a udržování přírody v co nejpůvodnějším stavu. Byli také nedílnou součástí pikniků a zahradních slavností.  Někteří majitelé zahrad, kteří si nemohli poustevníka dovolit, nebo prostě chtěli ušetřit, jen postavili chýši a případným návštěvám řekli, že poustevník je zrovna pryč.

O poustevníky už sice přestal být dávno zájem, ale přesto se ještě v roce 2014 objevil v jedněch anglických novinách inzerát, kde žena hledala na svou rozlehlou zahradu poustevníka.

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 06. 2019 | 10:00

Zavří­t reklamu