válkaČeskoslovenskoobjevy

V 18. století byl Londýn zamořen syfilidou

V 18. století byl Londýn zamořen syfilidou
Zdroj: sciencealert.com

Kolem roku 1735 byl Londýn jedním velkým semeništěm syfilidy. Tato zákeřná pohlavní nemoc decimovala obyvatelstvo a samozřejmě se dostala do oficiálních zdravotnických statistik. Teď vědci tyto statistiky prozkoumali, aby zjistili, jak se vlastně syfilis Londýnem šířila.

Tomáš Chalupa 11. srpna 2020

Vědci rychle přišli se základní premisou, že Londýn byl v oblasti sexuálního chování zcela odlišný od zemědělských vesnických oblastí v Anglii. V nich se vyskytovala syfilis 25krát méně než v Londýně, a to při přepočtu na jednoho obyvatele. Průměrně 2800 obyvatel Londýna se léčilo každoročně se syfilidou, přičemž se jedná jen o případy, které se dostaly do oficiálních statistik. Mnoho dalších zůstalo mimo systém.

Příčiny byly jednoduché. Londýn přitahoval všechny, kteří měli hluboko do kapsy a doufali, že v hlavním městě začnou nový život. U žen tento nový život vypadal tak, že se daly na prostituci. Prostituce v Londýně bujela a současně se nedalo příliš mluvit o hygieně, nebo dokonce nějakém bezpečném sexu. Jak lidé přicházeli do Londýna ze všech koutů Anglie, i oni byli v některých případech přenašeči, takže se celková čísla stále zvyšovala.

Výskyt takového množství nakažených samozřejmě s sebou přinášel také zvýšenou úmrtnost. I ta v Londýně v 18. století byla velmi vysoká, vlivem mnoha faktorů, ovšem jedním z těch opomíjených byla právě syfilis. Hovořilo se hlavně o špatné stravě, hygieně, moru a dalších atributech, ovšem vždy panovalo podezření, že vysoká úmrtnost v Londýně musela mít ještě další příčinu. Podle všeho to byla právě epidemie syfilidy, která byla zdrojem vysokého počtu mrtvých obyvatel. Obecné závěry studie pak říkají, že sexuální chování v určitých lokalitách a historických obdobích bývá často stranou vědeckého zájmu, přitom ale může mít velký význam pro celá společenství a jejich vývoj. Londýn 18. století je toho důkazem.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu