válkaČeskoslovenskoobjevy

V 17. století chtěli Benátčané proti Turkům použít mor jako biologickou zbraň

V 17. století chtěli Benátčané proti Turkům použít mor jako biologickou zbraň
Zdroj: newscientist.com

V 17. století oblehla otomanská vojska město Heraklion na Krétě. Bylo to jedno z nejdelších obléhání v historii. Město tehdy patřilo Benátské republice a bylo pod správou Benátčanů. Jistý Chorvat jim poradil, jak by mohli s Turky skoncovat. Stačilo by použít mor.

Tomáš Chalupa 8. dubna 2020

Na to, že se už v 17. století uvažovalo o použití biologických zbraní, přišla historička Eleni Thalassinou. V archivech našla dopisy, které zaslal jistý Michiel Salamon na Krétu.

Salamon žil na území dnešního Chorvatska a benátským vládcům napsal dopis s podivuhodným návrhem. Tvrdil, že vynalezl metodu, jak destilovat mor do kapalné podoby. Z vředů lidí nakažených morem, kterých tehdy byla plná Evropa, dokázal získat esenci, která by byla v podstatě koncentrátem nemoci. Touto kapalinou by se pak daly potřít nejrůznější předměty. I když Heraklion byl obležen, existovala určitá výměna zboží na černém trhu mezi obléhateli a lidmi ve městě. Nebyl by tedy problém dostat mezi Turky například oblečení nebo známé albánské fezy potřené touto tekutinou. Jakmile by se mor rozšířil mezi oblehateli, ti by se museli vrátit zpět. Bohužel další dopisy chybí, takže není jasné, jestli se plán realizoval. Sám Salamon si prý později celou věc rozmyslel, takže to vypadá, že k použití moru jako biologické zbraně nakonec nedošlo. A i kdyby náhodou ano, nic to zřejmě nezměnilo, protože Turci Heraklion obléhali dalších 18 let.

Zdaleka však nejde o první použití biologických zbraní v historii. Po celý středověk obléhatelé s oblibou vrhali z katapultů nejrůznější jedovaté tekutiny a shnilé maso. Velmi často se také otravovaly studny tím, že se do nich vhodilo hnijící tělo mrtvého zvířete. Britové v Americe šířili záměrně mezi místní Indiány neštovice tím, že jim dávali kapesníky a látky, které předtím patřily nemocným s neštovicemi. Britové v obleženém Quebecku naočkovali prostitutky neštovicemi a pak je poslali mezi Američany, kteří je obléhali. Město bylo zakrátko volné.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu