Ve středověku bylo zvykem otevírat hroby. Dělo se tak nikoli kvůli krádežím.

Ve středověku bylo zvykem otevírat hroby. Dělo se tak nikoli kvůli krádežím. | zdroj: ancientpages.com


Už víme, proč lidé ve středověku otevírali staré hroby. Kupodivu to nebylo kvůli krádeži cenností

TÉMATA: archeologie | středověk

user-avatar

Yvonne K.

19. 07. 2017 | 09:00

V období středověku byly často otevírány staré hroby. Dříve se myslelo, že k tomu docházelo kvůli krádežím cenných předmětů, jako šperků a zbraní, se kterými nebožtíci byli pohřbíváni. Nyní se však ukazuje, že důvod k opětovnému otevírání hrobů byl zcela jiný.

Martine van Haperen z Leidenské univerzity zkoumala více než 1300 hrobů na jedenácti středověkých hřbitovech v Nizozemí a Belgii. Při té příležitosti vypátrala, že více než 40 procent z nich bylo v minulosti otevřeno. Když porovnala jejich obsah s nedotčenými hroby, zjistila, že lidé, kteří hroby otevřeli, z nich neodnesli vše. Většinou odtud vzali předměty nějakého důležitého symbolického významu. V případě mužských hrobů to byly meče a štíty a u těch ženských pak šperky. Pravděpodobně tyto věci považovali za nosiče nějaké mýtické či rodové moci.Mnoho hrobů bylo ve středověku otevřených.

Překvapivým zjištěním je, že nejčastěji docházelo k otevírání mužských hrobů, byť obsahovaly relativně méně cenný materiál. Podle van Haperen možná šlo o nějaký komunální rituál, při kterém se lidé scházeli u hrobu, vzpomínali na mrtvého a shromažďovali memorabilie nebo relikvie.

Mohlo také jít i o formu uctívání předka. Z řady historických dokumentů se lze dočíst, že lidé v raném středověku považovali otcovskou rodovou linii za obzvlášť významnou. Středověký hrob

“To by mohlo vysvětlovat, proč byly nejčastěji otevírány hroby s typicky mužskými předměty. Ti, kteří je vykopali, pak totiž mohli posílit svoji mocenskou pozici coby jejich legitimní dědici,” uvedla holandská archeoložka.

Otevírání hrobů hrálo důležitou roli v nakládání s mrtvými. Tyto praktiky lidem umožnily cítit se být blíže svým zesnulým předkům.

user-avatar

Yvonne K.

19. 07. 2017 | 09:00

Zavří­t reklamu