válkaČeskoslovenskoobjevy

Už 1750 let před Kristem se zákazníci hádali s prodavači. Dokládá to nejstarší zachovalá stížnost

Už 1750 let před Kristem se zákazníci hádali s prodavači. Dokládá to nejstarší zachovalá stížnost
Zdroj: iflscience.com

Když přijde na vztahy mezi obchodníky a jejich kupci, asi vůbec nezáleží na tom, zda je rok 2019 nebo 1750 př. n. l. Dokazuje to alespoň tabulka nalezená na místě dřívější Mezopotámie.

Simona Knotkova 10. ledna 2019

Destička se stížností v akkadštině, mrtvém semitském jazyku používaném v Mezopotámii, byla nalezena na místě bývalého sumerského města Ur. Klínovým písmem ji napsal jistý kupec Nanni, který si stěžuje na chování svého dodavatele Ea-nasira. Obchodník mu měl poslat zásoby mědi. Nanni byl však s kvalitou doručeného materiálu hrubě nespokojen, stejně jako se mu nelíbilo jednání Ea-nasira vůči jeho poslům.

„Mému poslíčkovi jste řekl: ‚Pokud je chcete, vezměte si je. Pokud se vám nelíbí, vypadněte!‘ Za koho mě máte, že se mnou zacházíte s takovým opovržením?“ nevěřícně se ptá starověký odběratel.

Podobně jako dnešní nespokojení zákazníci vyžaduje vrácení peněz. Náhrady se však podle stížnosti nedočkal.

„Vyslal jsem posly, kteří jsou stejní džentlmeni jako já, aby od vás převzali pytlík s penězi (uloženými u vás). Jak pohrdavé od vás bylo poslat je několikrát zpátky s prázdnýma rukama a ještě přes nepřátelské území. Kdo jiný z obchodníků, kteří spolupracují s Tilmunem, se mnou zachází tak jako vy? Nikdo!“ rozčiluje se Nanni na tabulce.

Dodává, že trvá na plném vrácení částky a prodejci dává varování pro příště. „Berte na vědomí, že odteď už od vás nebudu přijímat žádnou měď, která nebude slušné kvality. Odteď si budu také ingoty sám vybírat na svém vlastním dvoře a budu využívat své právo zboží odmítnout, protože jste se mnou zacházel s takovým opovržením,“ končí svou litanii.

Destička je nevelkých rozměrů, na šířku měří více jak jedenáct centimetrů, na délku pět centimetrů. O její překlad se postaral asyriolog Leo Oppenheim. Zájemci si ji však naživo prohlédnout nemůžou – i když je součástí rozsáhlé kolekce Britského muzea, instituce ji pro širou veřejnost nevystavuje.

Jaká byla reakce Ea-nasira na zlostný výpad Nanniho a zda spolu dvojice mužů nadále obchodovala, můžeme dnes už jenom hádat…

Další články

Zavří­t reklamu