Zemská atmosféra má příliš vysokou koncentraci oxidu uhličitého, nikdo neví, co s tím.

Zemská atmosféra má příliš vysokou koncentraci oxidu uhličitého, nikdo neví, co s tím. | zdroj: sciencealert.com


Úroveň CO2 v atmosféře překročila bezpečnou mez a nedá se to vrátit, varují vědci

TÉMATA: věda | atmosféra | znečištění ovzduší

user-avatar

Tomáš Chalupa

6. 10. 2016 | 09:00

Podle posledních výzkumů překročilo množství oxidu uhličitého v zemské atmosféře úroveň 400 jednotek na milion. Je velmi malá naděje, že se podaří dostat CO2 zpět pod tuto hranici, vědci se domnívají, že nyní už půjde o setrvalý stav.

Za bezpečnou hranice CO2 v atmosféře je přitom považována úroveň 350 jednotek na milion. Za poslední 4 miliony let nikdy nestoupla koncentrace oxidu uhličitého nad tuto hranici, lidstvo tedy tuto situaci vůbec nezná. Podle Institutu pro oceánografii činila koncentrace CO2 září 401 jednotek na milion. Září je přitom považováno za měsíc, kdy je obecně koncentrace oxidu uhličitého nejnižší v celém roce. "Jestli je možné, že v říjnu úroveň zase klesne pod hranici 400 jednotek na milion? Je to skoro nemožné," tvrdí Ralph Keeling, ředitel programu Scripps CO2, který koncentraci monitoruje. Keeling se naopak obává, že úroveň v prosinci může dosáhnout až 410 jednotek na milion.

Ani další odborníci nejsou v předpovědích optimističtější a vylučují, že by se v dohledné době situace mohla zlepšit. Podle vědců naposledy došlo k podobnému trvalému vzestupu CO2 před 15 až 20 miliony let. Nikdo nyní neumí přesně odhadnout, co to může způsobit, ani jaký bude další dlouhodobý vývoj. Jisté je, že lidstvo má se svým ovzduším závažný problém.

user-avatar

Tomáš Chalupa

6. 10. 2016 | 09:00

Zavří­t reklamu