Tento výjimečný archeologický nález bude od 13. do 21. září vystaven v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí.

Tento výjimečný archeologický nález bude od 13. do 21. září vystaven v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. | zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz


Unikátní poklad z doby bronzové objevil na Rychnovsku pes

TÉMATA: archeologie | nálezy | prehistorie | doba bronzová | česko | rychnovsko

user-avatar

Václav Pokorný

13. 09. 2018 | 09:00

Vzácný archeologický nález 23 bronzových nástrojů z přelomu mladší a pozdní doby bronzové se našel v katastru Kosteleckých Horek u Kostelce nad Orlicí na Rychnovsku. Poklad tvoří 13 srpů, dva hroty oštěpů, tři sekyrky a několik ozdob. Letos v březnu ho našel pes, který na procházce se svým pánem vyhrabal špičky srpů.

Nález je podle expertů v rámci východních Čech hodnocen jako poměrně unikátní. Poslední srovnatelný depot byl nalezen v roce 1953. Úsměvnou zajímavostí je, že ho našel pes. Při procházce se svým pánem vyhrabal špičky srpů. Postupně byly odkryty další bronzové nástroje, které se odevzdaly odborným pracovníkům.

Nález je uložen v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. “Je krajským majetkem a podle místa nálezu se ukládá k organizaci zřizované krajem,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová. Krajští radní nezapomněli ani na šikovného pejska. Na nedávném zasedání rady schválili nálezné 7860 korun pro jeho majitele.

„Nález kromě odborné hodnoty má i vysokou hodnotu estetickou. Je to totiž nález celých nástrojů a šperků, je krásný a skrývá se za ním několik příběhů. S největší pravděpodobností je to obětina a vede nás do světa, který se na základě pouze hmotných nálezů otevírá jen zřídka. Další rovina jeho poznání svědčí o intenzivních kontaktech a přejímání vzorů od jižnějších sousedů – tam totiž je zvykem ukládat celé předměty. Neméně důležité je i svědectví o technologické vyspělosti a estetickém cítění zdejších řemeslníků,“ vysvětluje Martina Beková, archeoložka z Muzea a galerie Orlických hor.

V okolí nálezu archeologové provedli další průzkum pomocí detektoru kovů. Nález je opravdu ojedinělý. Okolní terén byl v minulosti velmi silně pozměněn a nelze vyloučit, že se zde už něco zničilo nebo že navezené vrstvy ještě skrývají nějaké překvapení. Naprostou většinu podobných pokladů najdou amatéři. Vysvětlení je celkem jednoduché – depoty, ať už byly míněny jako ukryté poklady, rezervy, sklady, obětiny – byly prakticky vždy ukládány mimo běžně osídlené lokality i mimo pohřebiště. Jen málokdy je tedy zasáhne běžný archeologický výzkum, který se právě sídlištím a pohřebištím věnuje.

„Pokud lidé objeví nějaký ten archeologický nález - nádoby, nástroje a podobně – nejsprávnější postup je ponechat vše na místě, přikrýt a zavolat archeologa či nejbližší muzeum,“ připomíná archeoložka Beková.

user-avatar

Václav Pokorný

13. 09. 2018 | 09:00

Zavří­t reklamu