Objev třetihorní želvy v uhelném dole. Jak pracují paleontologové? | zdroj: YouTube


Unikátní objev třetihorní vodní želvy v českém uhelném dole. Podívejte se, jak s ní paleontologové naložili

TÉMATA: paleontologie | fosilie | národní muzeum

user-avatar

Václav Pokorný

30. 11. 2017 | 12:00

Severočeské uhelné sloje jsou pokladem nejen energetickým, ale i paleontologickým. Nedávný nález třetihorní želvy rodu trionix to dokazuje. Národní muzeum tak získalo do svých sbírek další cenný exemplář.

Paleontologové z Národního muzea dlouhodobě spolupracují se Severočeskými uhelnými doly. Jsou často zváni ke spolupráci na záchranných výzkumech, během kterých vyzvedávají fosilie, které by jinak byly nenávratně zničeny těžbou hnědého uhlí. Mimořádného “úlovku” dosáhli v březnu letošního roku, kdy na lokalitě Spořice narazili na pozůstatky třetihorní želvy. Štítek želvy rodu trionyx. Zdroj: Národní muzeum

Jde o želvu vodní rodu trionix. Tento druh byl ve třetihorách rozšířen po celé Evropě. “Želva měla krunýř dlouhý kolem 40 až 50 centimetrů,” odhaduje  na základě odlitků jiných srovnatelných fosilií Boris Ekr, kurátor sbírek fosilních obratlovců z Národního muzea. Patřila tedy k větším exemplářům.

K samotnému objevu želvy došlo během příprav na těžbu hnědého uhlí, kdy se obnažují horní části uhelné sloje. V těchto vrstvách jde o první takový objev, a proto je pro vědce velmi důležitý. Pozůstatky želvy se paleontologové pokusili vyzvednout v co největší šíři a do depozitáře převezli kolem 600 kilogramů horniny. “Nález tady kompletujeme, snažíme se to skládat jako takové trojrozměrné puzzle,” přibližuje Ekr. Protože se ale jedná o uhelné jílovce, které obsahují velké množství vody, museli je nejprve schovat pod plachtu a nechat je postupně vyschnout.

user-avatar

Václav Pokorný

30. 11. 2017 | 12:00

Zavří­t reklamu