Nožík se dvěma ostrými čepelkami používali ve středověku písaři při tvorbě rukopisů.

Nožík se dvěma ostrými čepelkami používali ve středověku písaři při tvorbě rukopisů. | zdroj: ancientpages.com


Unikátní nůž ze středověku našli v Polsku. Sloužil jako zmizík

TÉMATA: archeologie | nálezy | středověk | polsko | rukopisy

user-avatar

Yvonne K.

6. 04. 2018 | 16:30

Vytvořit knihu v dobách středověku trvalo měsíce. Většina středověkých rukopisů, ať s iluminacemi nebo bez, byla napsána na pergamenu. Až do roku 1450 totiž Evropa neznala papír. Jedním z nejnáročnějších úkolů pro tehdejší písaře byla oprava chyb. Nezbylo totiž jiného než seškrábat inkoust ostrým nožem. Museli si počínat velmi opatrně, protože snadno mohlo dojít k poškození pergamenu. Jeden takový nůž, který středověcí písaři používali jako svého druhu zmizík, objevili nedávno acheologové v Polsku.

Neobvyklý nůž nalezli archeologové během loňských vykopávek v raně středověkém opevněném osídlení v Pasymu na severu Polska. "Jedná se o jediné pruské osídlení z tak rané doby středověku, datuje se do 7. - 9. století," upozorňuje Dr. Sławomir Wadyl z Archeologického ústavu Varšavské univerzity, který se na vykopávkách v Pasymu podílel.

Jeho tým objevil nůž v krbu obytné budovy. Nůž měří na délku ani ne 10 cm. Co jej odlišuje od jiných nožů je přítomnost dvou ostrých čepelek – delší (měřící 42 mm) a kratší ( 27 mm), které bylo možno vzájemně zaměnit. Obě byly vytvořeny seříznutím zadní části. Na základě nálezových okolností  archeologové odhadují, že nůž pochází z 8. až 9. století. Středověký písařský nožík. Foto: S. Wadyl

Podle archeologů z Varšavské univerzity jde o jedinečný nález, nic podobného nebylo v Polsku dosud nalezeno. "Pátrání po podobných artefaktech nás zavedlo na Britské ostrovy,  kde jsou rotační nože typické pro toto období. Předměty, které zde byly objeveny, stejně jako ve Frísku a Norsku, jsou podobné našemu nálezu," sdělil Dr. Slawomir Wadyl z Archeologického ústavu Varšavské univerzity. 

Vědci se domnívají, že nože tohoto typu používali při své práci písaři. S podobnými nástroji jsou totiž vyobrazováni na středověkých miniaturách. "Na základě toho víme, že nože s řadou čepelek doprovázely všechny fáze tvorby rukopisu: používaly se k řezání pergamenu, značení linek, tvarování písmen a vymazávání chyb" vysvětluje Dr. Wadyl. Podle něj tento druh nástrojů původně používali písaři, ale časem se jejich užívání rozšířilo i do jiných řemesel, které vyžadovaly preciznost.

“Mohly být použity pro zpracování kůže, dřeva nebo kostí,” míní archeolog. Doklad o zpracování paroží byl nalezen ve stejné budově, kde se našel zmíněný nůž.

Podle Wadyla je těžké říci, zda se nůž dostal do Polska ze Skandinávie nebo Britských ostrovů, nicméně jeho design jasně naznačuje tento původ.

user-avatar

Yvonne K.

6. 04. 2018 | 16:30

Zavří­t reklamu