Podobný nález z území naší republiky zatím není znám.

Podobný nález z území naší republiky zatím není znám. | zdroj: muzeumhk.cz


Unikátní nález: Sekera z období Velké Moravy je vykládaná stříbrem

TÉMATA: archeologie | nálezy | středověk | velká morava | hradec králové

user-avatar

Václav Pokorný

7. 06. 2019 | 11:00

Na pomezí Královéhradecka a Jičínska byla v nedávných dnech objevena jedinečná sekera z 9. století zdobená stříbrem. Podle sdělení archeologů jde o unikátní nález nejen v českých, ale i středoevropských poměrech.

Královéhradečtí archeologové ohlásili nález, který podle nich nemá v České republice obdoby.  Letos v květnu jim spolupracovník Muzea východních Čech v Hradci Králové předal železnou sekeru zdobenou stříbrem z raného středověku.

„Zajímavé je na ní především to, že je tauzovaná (zdobení kovu kovem) stříbrem. Předběžně nález datujeme do 9. století našeho letopočtu, tedy do období Velké Moravy. Podobný nález z území naší republiky zatím neznáme. Dosud se nepodařilo nalézt analogie ani z území střední Evropy,“ sdělil  hradecký archeolog Ondřej Herčík.

Samotný typ sekerky je sice pro období a oblast Velké Moravy typický, ale žádná nebyla takto zdobená. „Právě ta výzdoba je neobvyklá,“ upozornil Herčík.

Samotná sekera je široká okolo tří centimetrů a dlouhá 12 centimetrů. Nejvýraznějším výzdobným motivem jsou ptáci na těle sekery, další výzdoba je po obvodu nástroje. „Pomocí rentgenových snímků jsme zjistili také zdobení v oblasti takzvané tuleje, která je zatím skryta pod vrstvou koroze. Sekera je nyní u našich konzervátorek, kde ji odborně ošetří a uvedou do stavu, kdy bude možné s ní dále odborně pracovat,“ uvedl Herčík.

Nálezce sekeru objevil na poli bez pomoci detektoru kovu. Šlo o izolovaný nález. Vědci se domnívají, že mohla pocházet z nedalekého orbou narušeného raně středověkého pohřebiště. „Typově jde o zbraň, ale díky výzdobě to lze považovat i za jakýsi sociální odznak. Ten, komu sekera patřila, mohl mít ve společnosti speciální postavení,“ dodal Herčík.

Přesné místo nálezu archeologové nezveřejnili z obav před vydrancováním naleziště. Předpokládají, že tam mohou být i další vzácné předměty.

user-avatar

Václav Pokorný

7. 06. 2019 | 11:00

Zavří­t reklamu