válkaČeskoslovenskoobjevy

Unikátní hrob bohatého velmože odkryli archeologové v Uherském Brodě

Unikátní hrob bohatého velmože odkryli archeologové v Uherském Brodě
Zdroj: slovácké muzeum/slovacky.denik.cz

Nález, který nemá na Moravě obdoby, se v nedávných dnech podařil archeologům Slováckého muzea. V Uherském Brodě odkryli kostru zámožného velmože ze starší doby římské. Jde o bohatě zdobený hrob zřejmě místního náčelníka, který oblasti pravděpodobně vládl.

Václav Pokorný 9. září 2019

„Při budování dešťové kanalizace, související s novostavbou autosalonu v Uherském Brodě, došlo na začátku minulého týdne k unikátnímu archeologickému nálezu. Při zasypání výkopu se pozornému bagristovi zaleskl v lžíci bagru neobvyklý předmět,“ uvedl Tomáš Chrástek, vedoucí oddělení archeologie a historie Slováckého muzea Uherské Hradiště.

Stavbaři ihned kontaktovali archeology ze Slováckého muzea, kteří lesklý předmět určili jako bronzovou pánev ze starší doby římské. Ve vybagrované zemině se jim pak podařilo objevit ještě bronzovou naběračku, která spolu s pánví tvořila jeden soubor. Na týden se tak práce v místě nálezu zastavily a zahájen byl záchranný archeologický výzkum s cílem odkrýt celou narušenou situaci.

„Po odkopání 1,5 metru mocné zásypové vrstvy štěrku se při stěnách jámy objevily tmavě hnědé pruhy zetlelého dřeva. Rýč a krumpáč vystřídala špachtle a štěteček. Po několika hodinách se archeologům podařilo odkrýt pohřeb bohatého velmože z doby římské,“ sdělil vedoucí archeolog Slováckého muzea. Mrtvý velmož byl uložen do hrobu s bohatou hrobovou výbavou, pravděpodobně na počátku 2. století našeho letopočtu.

„Na nohou měl nasazeny bronzové ostruhy, oděv měl sepnutý čtyřmi bronzovými sponami a přepásán byl koženým opaskem, z něhož se dochovalo nákončí s přezkou. U pasu měl jako milodar uložen bronzový nůž a kostěnou jehlici. Další milodary byly uloženy ve výklenku za hlavou zemřelého. Tato část hrobu byla, bohužel, narušena bagrem,“ vysvětlil Tomáš Chrástek.

V původní poloze se podle jeho slov dochovala jen část jedné keramické nádobky, ale na základě zjištěné situace archeologové jednoznačně tvrdí, že zde měl uloženy taktéž obě bronzové nádoby.

„Podle bohaté výbavy můžeme usuzovat, že se jednalo o zámožného velmože, snad vládce celého širšího regionu. Zajímavé je, že většina předmětů, se kterými byl zemřelý uložen do hrobu, byla vyrobena na území římské říše. Nejedná se tedy o předměty místní výroby, ale o importy. Na území Moravy se tak bohatý hrob z tohoto období doposud objevit nepodařilo,“ sdělil Tomáš Chrástek.

Nalezené předměty budou převezeny do konzervátorských dílen a kostra velmože se podrobí antropologickému zkoumání. Až teprve poté muzeum mimořádný nález představí veřejnosti.

Další články

Zavří­t reklamu