Kdo z nás by někdy nechtěl změnit minulost? Nebo se podívat do budoucnosti?

Kdo z nás by někdy nechtěl změnit minulost? Nebo se podívat do budoucnosti? | zdroj: messagetoeagle.com


Uměli lidé dříve cestovat časem? Některé starověké legendy tomu napovídají

TÉMATA: cestování v čase | paranormální jevy | biblické příběhy

user-avatar

Simona Knotková

3. 04. 2016 | 13:00

Můžeme cestovat v čase? To je otázka, která fascinuje lidstvo už od pradávna. Pokud je špetka pravdy na některých starověkých legendách, v minulosti možná lidé putování časem opravdu ovládali.

Jedním z nejpozoruhodnějších příběhů, který by mohl odkazovat na cestování časem, je legenda o sedmi spáčích. Pochází z období kolem roku 250, kdy v Římě vládl císař Decius a křesťané byli krutě stíháni. Aby unikli trestu, sedm mladých mužů se tehdy schovalo do jeskyně u města Efez. Strávili v ní noc, a když se probudili, vyslali jednoho ze svého středu, aby se ve městě pokusil sehnat nějaké jídlo. Mladík však Efez nejenom stěží poznával –  zdálo se, že křesťanství se plně rozšířilo a jeho vyznavači nejsou už perzekuováni –  ale sami obyvatelé se podivovali nad jeho zvláštní řečí, starým oděvem a penězi, kterými chtěl platit. Muž se poté ke svému šoku dozvěděl, že zatímco spali domnělou jednu noc, uběhnout mělo mezitím takřka dvě stě let. Sedm spáčů bylo následně prohlášeno za světce a pochovaní byli v jeskyni. Možná je to všechno vymyšlený příběh. Ovšem stejně tak je možné, že sedm mužů skutečně přeskočilo v čase. Není to totiž jediná pověst svého druhu.

Jeskyni naleznete u kopce Panayır Dağ na území dnešního Turecka.

Jedním z nejtajemnějších míst bible je kupříkladu zmizení Jeremjáše. Kniha Báruch, biblický spis Starého zákona, pak popisuje, jak byl jeden z eunuchů Jeremjášem poslán pro fíky, a když v zahradě usnul, probudil se o šedesát šest let později.

Přeskočit v čase měl podle staroindického eposu Mahábhárata také král Raivata, což je podle některých možná ten nejstarší doklad o cestování v čase. Japonci mají zase legendu o rybáři, který strávil tři dny mimo domov. Když se ale vrátil, uběhlo namísto toho tři sta let!

Jeremjáš na obraze od Michelangela.

 Do jaké míry jsou takové příběhy ještě reálné a kde už začíná řádit lidská fantazie, je na posouzení každého. Představa, že by na podobných mýtech mohlo být něco pravdy, je ale skutečně vzrušující.

user-avatar

Simona Knotková

3. 04. 2016 | 13:00

Zavří­t reklamu