válkaČeskoslovenskoobjevy

Uměli lidé dříve cestovat časem? Některé starověké legendy tomu napovídají

Uměli lidé dříve cestovat časem? Některé starověké legendy tomu napovídají
Zdroj: messagetoeagle.com

Můžeme cestovat v čase? To je otázka, která fascinuje lidstvo už od pradávna. Pokud je špetka pravdy na některých starověkých legendách, v minulosti možná lidé putování časem opravdu ovládali.

Simona Knotkova 3. dubna 2016

Jedním z nejpozoruhodnějších příběhů, který by mohl odkazovat na cestování časem, je legenda o sedmi spáčích. Pochází z období kolem roku 250, kdy v Římě vládl císař Decius a křesťané byli krutě stíháni. Aby unikli trestu, sedm mladých mužů se tehdy schovalo do jeskyně u města Efez. Strávili v ní noc, a když se probudili, vyslali jednoho ze svého středu, aby se ve městě pokusil sehnat nějaké jídlo. Mladík však Efez nejenom stěží poznával – zdálo se, že křesťanství se plně rozšířilo a jeho vyznavači nejsou už perzekuováni – ale sami obyvatelé se podivovali nad jeho zvláštní řečí, starým oděvem a penězi, kterými chtěl platit. Muž se poté ke svému šoku dozvěděl, že zatímco spali domnělou jednu noc, uběhnout mělo mezitím takřka dvě stě let. Sedm spáčů bylo následně prohlášeno za světce a pochovaní byli v jeskyni. Možná je to všechno vymyšlený příběh. Ovšem stejně tak je možné, že sedm mužů skutečně přeskočilo v čase. Není to totiž jediná pověst svého druhu.

Jeskyni naleznete u kopce Panayır Dağ na území dnešního Turecka.

Jeskyni naleznete u kopce Panayır Dağ na území dnešního Turecka.

Jedním z nejtajemnějších míst bible je kupříkladu zmizení Jeremjáše. Kniha Báruch, biblický spis Starého zákona, pak popisuje, jak byl jeden z eunuchů Jeremjášem poslán pro fíky, a když v zahradě usnul, probudil se o šedesát šest let později.

Přeskočit v čase měl podle staroindického eposu Mahábhárata také král Raivata, což je podle některých možná ten nejstarší doklad o cestování v čase. Japonci mají zase legendu o rybáři, který strávil tři dny mimo domov. Když se ale vrátil, uběhlo namísto toho tři sta let!

Jeremjáš na obraze od Michelangela.

Jeremjáš na obraze od Michelangela.

Do jaké míry jsou takové příběhy ještě reálné a kde už začíná řádit lidská fantazie, je na posouzení každého. Představa, že by na podobných mýtech mohlo být něco pravdy, je ale skutečně vzrušující.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu